Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 19. prosinca 2017. (utorak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane dana 02.10.2017.g.;
 2. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Krapinske Toplice (PROJEKT NEWLIGHT)
 3. Dječji vrtić Maslačak:
  1. Izvješće o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017.g.;
  2. Prva izmjena Financijskog plana za 2017g.;
  3. Zahtjev za usklađenje koeficijenata i plaće sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 4. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2018.g. s prijedlogom Odluke o projekciji Proračuna za razdoblje od 2019. – 2020.g.;
  1. Općinska knjižnica Krapinske Toplice- Prijedlog Modela Financijskog plana i Plana rada za 2018.g.; s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje od 2019. – 2020.g.;
  2. Dječji vrtić Maslačak -Prijedlog modela Financijskog plana za 2018.g. s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje 2019. – 2020.g.;
  3. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Plan rada i Financijski plan za 2018.g;
  4. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018.g.
  5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.;
  6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.;
  7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.;
  8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2018.g.;
  9. Prijedlog Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2018.g;
  10. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2018.g.;
  11. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2018.g.;
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2018.g.;
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2018.g.;
 7. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2018.g
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Krapinske Toplice;
 9. Izvješće Općinskog načelnika o podnijetim inicijativama za promjenu prostornog plana Općine Krapinske Toplice s prijedlogom odluke;
 10. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice, s prijedlogom Odluke;
 11. Izvješće o provedenom postupku za izbor osoba za obavljanje komunalnih djelatnosti s prijedlogom Odluke, za komunalne poslove:
  1. Ukop pokojnika na mjesnom groblju u naselju Krapinske Toplice,
  2. Održavanje mjesnog groblja u naselju Krapinske Toplice,
  3. Obnova, nabava, popravak i postavljanje prometne signalizacije na području Općine
   Krapinske Toplice,
  4. Održavanje javne na području Općine Krapinske Toplice;
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2018.g.,
  2. Godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice u 2018.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 13. Ivizija d.o.o. – zauzimanje dijela javno-prometne površine (Mirna ulica) za potrebe izvođenja radova na rekonstrukciji Hotela Villa Magdalena – Izvješće o ukupnim troškovima i radovima s prijedlogom odluke;
 14. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice za razdoblje 2016-2020.g. s prijedlogom odluke;
 15. Karmelita Pavliša – ostavka na dužnost predsjednice Odbora za financije i proračun;
 16. Prijedlog za imenovanje predsjednika Odbora za financije i proračun;
 17. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonko Očić, prof.

Preuzmi: Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

Donesne odluke i ostali dokumenti: analiza sustava civilne zaštite godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018.g. odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti nabave i održavanja prometne signalizacije odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova ukopa pokojnika odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanje grobllja odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Krapinske Toplice odluka o izvršavanju proračuna za 2018.g. Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije modernizacije i upravljanja … Odluka o proračunu za 2018.g. 1. dio odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018.g. odluka za prodaju stana plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2018.g. plan razvojnih programa Porgram potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice Program gradnje za 2018.g. Program javnih potreba u kulturi za 2018.g. Program javnih potreba u sportu za 2018.g. Program korištenja sredstava od prodaje stanova program korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2018.g. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g. rješenje o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika i člana odbora za financije i proračun Strategija upravljanja imovinom OKT 2016.-2019. zaključci i odluke Proračun – 2. dio Proračun – 3. dio Proračun- 4. dio

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.