Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u četvrtak 6. travnja 2017. u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
 1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća održane dana 21.01.2017.g. i zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća održane dana 03.03.2017.g.;
 2. Zagorska javna vatrogasna postrojba:
  1. Izvješće o radu i poslovanju za 2016.g.,
  2. Suglasnost za zaduživanje;
 3. Zagorski vodovod d.o.o. Zabok – Suglasnost na dugoročno kreditno zaduživanje;
 4. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016.g.;
 5. DV “Maslačak” – Godišnji obračun Financijskog plana za 2016.g.;
 6. Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Odluka o izvršenju Financijskog plana za 2016.g. i Izvješće o radu za 2016.g.;
 7. Odluka o drugoj i trećoj preraspodjeli planiranih sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2016.g.;
 8. Općinski načelnik – Izvješće o radu za razdoblje 01.07. – 31.12.2016.g.;
 9. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2016.g.:
  1. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2016.g.:
  2. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa u 2016.g.
  3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture u 2016. g.;
  4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.g. ;
  5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016.g.;
  6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2016.g.;
  7. Izvješće oo izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2016.g;
  8. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2016.g.;
  9. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe u 2016.g.;
  10. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01. – 31.1.2016.g.;
  11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2016.g.;
 10. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2017.g.;
 11. Prijedlog prve izmjene Programa gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture za 2017.g.;
 12. Prijedlog prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.;
 13. Prijedlog Odluke o provođenju postupka nabave;
 14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016. g. s Izvješćem davatelja usluge za 2016.g.;
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Krapinske Toplice unutar mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.g., za projekt Parkiralište, šetnica i most
 16. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednica Općinskog vijeća:
Karmelita Pavliša, dipl.oec.

Doneseni dokumenti i odluke: 12.1.Odluka o prvoj izmjeni proračuna za 2017.g. 12.2.prihodi 12.3.rashodi 12.4.posebni dio 2.1. Odluka o izvršenju Proračuna Općine K.Toplice za 2016.g. 2.2.prihodi 2016 2.3.rashodi 2016 2.4.posebni dio 2016 10. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.g. 3. Godišnji izvještaj o provedbi razvojnih programa za 2016.g. izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom 13.Prva izmjena Plana razvojnih programa za 2017.g. odluka o davanju suglasnosti JVP odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja- parkiralište odluka o davanju suglasnosti za gradnju građevine – reciklažno dvorište odluka o davanju suglasnosti za ulaganje -interna prometnica Odluka o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu na zaduživanje odluka o provedbi postupku nabave odluka o osnivanju Povjerenstva za zštitu potrošaća Prva izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. prva izmjene program gradnje za 2017.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potteba u kulturi za 2016.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2016.g.

Preuzmi: 31. sjednica OV

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.