Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 19. 12. 2016. godine (ponedjeljak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane dana 29.09.2016.g.;
 2. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2017.g. s prijedlogom Odluke o projekciji proračuna za razdoblje od 2018. – 2019.g.;
  1. Općinska knjižnica Krapinske Toplice- Prijedlog Modela Financijskog plana i Plana rada za 2017.g.; s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje od 2018. – 2019.g.;
  2. Dječji vrtić Maslačak:
   1. prijedlog Modela Financijskog plana za 2017.g. s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje od 2018. – 2019.g.;
   2. suglasnost za zapošljavanje 0,5 odgojitelja na određeno vrijeme;
  3. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Plan rada i financijski plan za 2017.g;
  4. Turistička zajednica Općine Krapinske Toplice, Plan rada i Financijski plan za 2017.g.
  5. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017.g.
  6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.;
  7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.;
  8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.;
  9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2017.g.;
  10. Prijedlog Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2017.g;
  11. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2017.g.;
  12. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2017.g.;
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2017.g.;
 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017.g.;
 5. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2017.g.
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2016.g.,
  2. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za razdoblje 2017. do 2020.g
  3. Godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 2017., 2087. i 2019.g.
 7. Prijedlog prve izmjene Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2016.g;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade;
 10. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice Krapinske Toplice;
 12. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite;
 13. Prijedlog Ugovora o kupoprodaji nekretnina ( rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Općine Krapinske Toplice i stanara Stambene zgrade Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice);
 14. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok, prijedlog o prijenosu nekretnine k.č.br. 2055 k.o. Vrtnjakovec u vlasništvo;
 15. Izvješće Općinskog načelnika o inicijativama za promjenu prostornog plana;
 16. Izvješće Općinskog načelnika o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja;
 17. Krapinsko-zagorska županija, imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru;
 18. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednica Općinskog vijeća:
Karmelita Pavliša, dipl.oec.

Donesene odluke i dokumenti: Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.g. Odluka o Proračunu za 2017. – I dio Odluka o proračunu za 2017.g. – II dio prihodi Odluka o proračunu za 2017.g. – III dio -rashodi Odluka o proračunu za 2017.g. -IV dio – posebni dio odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2016.g. plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2017.g. prva izmjena plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2016.g. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Odluka o određivanju pravnih osoba Odluka o osnivanju stozera Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju program gradnje za 2017.g. program javnih potreba u sportu za 2017.g. program javnih potreba u kulturi za 2017.g. program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. Program potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice

Preuzmi: poziv-za-28-sjednicu-ovkt 28-sjednica-materijali

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.