Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 4. veljače 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Prezentacija izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapinske Toplice (proširenje sustava odvodnje i 2. Faze izgradnje UPOV-a u Krapinskim Toplicama ;
 2. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane dana 17.12.2015.g.;
 3. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice
 4. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama;
 5. Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Krapinske Toplice;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
 7. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama;
 8. Izvješće o provedenom postupku davanja koncesije za odvoz komunalnog otpada s prijedlogom Odluke o davanju koncesije;
 9. Izvješće o provedenim postupcima za obavljanje komunalnih poslova na području Općine Krapinske Toplice s prijedlogom Odluke:
  1. za nabavu prometne signalizacije
  2. za održavanja javne rasvjete
  3. za održavanje groblja
  4. za ukop pokojnika
  5. Za održavanje nerazvrstanih cesta
  6. za nabavu kamenog materijala
 10. Vijećnička pitanja

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz točke dnevnog reda, osim za točku 1. koja će biti usmeno obrazložena sa sjednici Općinskog vijeća.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

 Predsjednica Općinskog vijeća:

  Karmelita Pavliša, dipl.oec.

Preuzmi donesene odluke i ostale akte: Odluka o davanju koncesije za skupljanje i odvoz komunalnog otpada odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova nbave,popravka i postavljanja prometne signalizacije Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova ukopa pokojnika na mjesnom groblju Krapinske Toplice Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova održavanje grobllja Odluka o izmjeni Odluke komunalnom doprinosu Odluka o izmjeni Odluke o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela Odluke o izmjeni odluke o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika Porgram potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Krapinske Toplice

Materijali za preuzimanje: Poziv na sjednicu 04.02.2016.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.