Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 26. studenoga 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane dana 29.09.2015.g.;
 2. Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice – Godišnji plan i program rada za 2015/2016.g.;
 3. Općinska knjižnica Krapinske Toplice – Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama radnika – prethodna suglasnost;
 4. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2015.g.
  1. Izmjena Plana razvojnih Programa Općine Krapinske Toplice,
  2. Prijedlog prve izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015.g.,
  3. Prijedlog prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.,
  4. Prijedlog prve izmjene Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2015.g.,
  5. Prijedlog prve izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2015.g.,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika;
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držana kućnih ljubimaca;
 7. Izvješće o prevedenom postupku za izbor osobe za obavljanje komunalnih poslova zimsko održavanje nerazvrstanih cesta s prijedlogom Odluke;
 8. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
 9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Krapinske Toplice;
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije;
 12. Dubravko Klenkar, Zagreb – Zahtjev za izuzimanje dijela javnog dobra kčbr. 2395 k.o. Krapinske Toplice, u svrhu legalizacije objekta;
 13. Prijedlog o načinu raspolaganja imovinom (stan u Zagrebačkoj ulici 16A);
 14. Izvješće o provedenom javnom pozivu za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih s prijedlogom Odluke;
 15. Izvješće općinskog načelnika:
  • o provedenom natječaju za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice,
  • o provedenim radnjama za osnivanje turističke zajednice područja,
  • o pokrenutom postupku za uređenje imovinsko pravnih odnosa između Općine Krapinske Toplice i infrastrukturnih operatora sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama.
 16. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14., točku dnevnog reda, dok će ostale točke biti usmeno obrazložene na sjednici Općinskog vijeća.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

Predsjednica Općinskog vijeća:

Karmelita Pavliša, dipl.oec.

Dokumenti/odluke s 20. sjednice Općinskog vijeća: IZMJENA PRORAČUN – 1. DIO PRVA IZMJENA – 2. DIO PRVA IZMJENA – 3. DIO PRVA IZMJENA – 4. DIO Prva izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015.g. Prva izmjene plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2015.g._1 Prva izmjene plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2015.g. Prva izmjena programa javnih potreba u sportu za 2015.g. Prva izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g. prva izmjena Plana razvoj.programa 2015. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade – kopija Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Krapinske Toplice Odluka o izmjenam Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika z radnog odnosa

Materijali za preuzimanje: Poziv u cjelosti (doc) Materijali za sjednicu: mat 1 dio mat 2 dio mat 3 dio

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.