Službene stranice Općine

Reciklažno dvorište

Informativno-edukativne radionice

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama

Općina Krapinske Toplice, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama. Reciklažno dvorište u Krapinskim Toplicama je građevina namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Općina provodi informativno-edukativne radionice te promotivne aktivnosti kako bi se informirali stanovnici Općine te na taj način osigurala optimalna iskorištenost infrastrukture.

Radionice će se održavati prema sljedećem rasporedu:

Subota, 26. siječnja 2019.

  1. 9:00 – 10:30 MJESNI ODBOR GREGUROVEC, MATUROVEC i ORATJE – u prostorijama područne škole Gregurovec
  2. 11:00 – 12:30 MJESNI ODBOR JURJEVEC i VIČA SELA– u prostorijama Društvenog doma, Jurjevec
  3. 14:00 – 15:30 MJESNI ODBOR  SELNO – u prostorijama Društvenog doma, Selno bb
  4. 16:00 – 17:30 MJESNI ODBOR-MALA ERPENJA   u prostorijama Društvenog doma, Mala Erpenja bb
  5. 18:00 – 19:30 MJESNI ODBOR ČRET i LOVREĆA SELA – u prostorijama Vatrogasnog doma, Čret 30

Nedjelja, 27. siječnja 2019.

  1. 9:00 – 10:30 HRŠAK BREG i SLIVONJA JAREK – DOM KULTURE KRAPINSKE TOPLICE, K.Š.Đalskog 1
  2. 11:00 – 12:30 MJESNI ODBOR KLOKOVEC i JASENOVEC ZAGORSKI, – DOM KULTURE KRAPINSKE TOPLICE, K.Š.Đalskog 1
  3. 15:00 – 16:30 MJESNI ODBOR KRAPINSKE TOPLICE  DOM KULTURE KRAPINSKE TOPLICE, K.Š.Đalskog 1
  4. 17:00 – 18:30 MJESNI ODBOR VRTNJAKOVEC, DONJE VINO i KLUPCI (od kbr. 1 do 54)  –  u prostorijama Društvenog doma Jurjevec