Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Prostorni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te čl. 33. Statuta Općine Krapinske Toplice, Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice – u daljnjem tekstu Plan, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 25/13).

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, a izrađivač Plana  je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Odlukom o izradi Plana, navode se slijedeći razlozi za izradu i donošenje istog:

  • usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
  • usklađenje PPUO Krapinske Toplice sa 1. Izmjenama i dopunama PPUKZŽ
  • usklađenje s novim propisima iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i drugih propisa koji neposredno utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora
  • preispitivanje granica građevinskog područja naselja i promjena namjene unutar pojedinih građevinskih područja naselja, kao i izmjene mogućih promjena infrastrukturnih sustava i koridora
  • redefiniranje granica obuhvata izrade DPU-a i UPU-a prema zakonskim odredbama
  • redefiniranje Odredbi za provođenje
  • promjena namjena u prostoru izvan građevinskog područja naselja ovisno o preispitivanju potreba i mogućnosti prostornog razvoja područja općine
  • izmjene prema pojedinačnim zahtjevima građana

Temeljem Odluke o izradi Plana i zakonskih odredbi nije bilo potrebno provoditi prethodnu raspravu te se sve primjedbe, prijedlozi i očitovanja pravnih i fizičkih osoba, dostavljene od stupanja na snagu važećeg plana te u vremenu od objave izrade Plana do javne rasprave, obrađuju ovim Izvješćem.

Objava javne rasprave

Na temelju članka 86. Zakona, nositelj izrade objavio je javnu raspravu o prijedlogu Plana u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 30. 6. 2014., u Večernjem listu od 1. srpnja 2014., u Zagorskom listu od 1. srpnja 2014., na web stranici općine: www.krapinske-toplice.hr od te na oglasnoj ploči u prostorijama općine Krapinske Toplice od 1. srpnja 2014.

Prijedlog Plana bio je izložen na javni uvid od 9. srpnja do 23. srpnja 2014, u trajanju 15 dana, temeljem čl. 88. ZPUG.

Javni uvid obavljen je u prostorijama Općine Krapinske Toplice s mogućnošću uvida svakodnevno od 9-14 sati.

Za trajanja javne rasprave održano je javno izlaganje 15. srpnja 2014. u 16. sati u Domu kulture Krapinske Toplice.

Rok za davanje odnosno dostavu primjedbi i prijedloga te očitovanja na PPUO Krapinske Toplice bio je do 23. srpnja 2014. U oglasu kojim je objavljena javna rasprava  bila je data jasna uputa (sukladno Zakonu) na koji način se daju primjedbe i prijedlozi.

Preuzmi Izvješće u cjelosti (word datoteka):

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.