Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik KZŽ broj 28/11) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 4. 1. 2017. godine donio je

Odluku

o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Članak 1.

Ovom Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, visina novčane pomoći i postupak za ostvarivanje prava.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stavka 1. ove Odluke može se ostvariti:

 • za dijete rođeno od 1. 1. 2017. godine
 • ako roditelji imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice
 • ako se pisani zahtjev podnese u roku od tri mjeseca od rođenja djeteta
 • ako dijete ima prebivalište na području Općine Krapinske Toplice.

U slučaju da prebivalište na području Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Općina) ima jedan od roditelja, pravo na novčanu pomoć može se ostvariti ako prebivalište na području Općine ima dijete, uz pisanu izjavu roditelja da nije ostvario pomoć od druge jedinice lokalne samouprave.

U slučaju da je roditelj promijenio prebivalište u razdoblju od dana rođenja djeteta, za koje se zahtjev podnosi, pa do dana podnošenja zahtjeva za isplatom ove novčane pomoći dužan je dostaviti potvrdu da nije ostvario pravo na novčanu pomoć za to dijete u gradu odnosno općini gdje je ranije imao prebivalište.

Ukoliko se zahtjev ne dostavi u roku od tri mjeseca od rođenja djeteta, odbacit će se kao nepravovremen.

Članak 3.

Sredstva za isplatu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta osiguravaju se u Proračunu Općine, a isplaćuju se u iznosima koji ovise o broju prethodno rođene djece u obitelji, tako da se:

 • za prvorođeno i drugorođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 2.000,00 kuna,
 • za treće i svako sljedeće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 2.500,00 kuna.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, na propisanom obrascu, u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete
 • uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete
 • uvjerenje o prebivalištu za roditelje i presliku osobnih iskaznica roditelja
 • OIB roditelja
 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih za prethodno rođenu djecu (ako ih ima – djeca do navršenih osamnaest godina života)
 • presliku tekućeg računa ili štedne knjižice roditelja.

Članak 5.

Nakon provedenog postupka Jedinstveni upravni odjel izdat će rješenje o odobrenju za isplatu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka u o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta KLASA: 550-02/12-01/01 URBROJ: 2197/03-01-12-1 od 2. 1. 2012. godine, osim za djecu rođenu do 31. 12. 2016. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ernest Svažić

Preuzmi: odluka-pomoć za novorođeno dijete Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.