Službene stranice Općine

Poziv za dostavu ponude

Izrada Strategije

razvoja turizma općine Krapinske Toplice za razdoblje 2015. do 2025.

Općina Krapinske Toplice pokreće postupak nabave za izradu Strategije razvoja turizma za razdoblje 2015. do 2025. godine. Rok za dostavu ponude je ponedjeljak 4. svibnja 2015. godine do 15.00 sati kada će iste otvoriti predstavnici naručitelja.

Poziv za dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Opći podaci

Podaci o naručitelju:

Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice OIB: 97782176849

Odgovorna osoba naručitelja: Ernest Svažić, općinski načelnik (T 049 232 267, F 049 232 707)

adresa elektroničke pošte: info@krapinske-toplice.hr

internetska adresa: www.krapinske-toplice.hr

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

kontakt osoba: Ernest Svažić, 049 232 267, 099 3379 211

Podaci o predmetu nabave

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je: Usluga izrade Strategije razvoja turizma Općine Krapinske Toplice za razdoblje od 2015. do 2025. g., koja obuhvaća odnosno sastoji se od sljedećih elemenata:

 1. Izrada vanjske analize situacije
 2. Izrada unutarnje analize situacije
 3. Izrada SWOT analize turističke destinacije
 4. Definiranje vizije
 5. Određivanje strateških ciljeva
 6. Turistička razvojna zona Općine Krapinske Toplice
 7. Određivanje prioriteta i mjera
 8. Izrada akcijskog plana
 9. Izrada marketinškog plana i brendiranje Općine Krapinske Toplice kao turističke destinacije (izrada slogana, loga i drugih promotivnih aktivnosti kao sastavnih dijelova Strategije razvoja turizma Općine Krapinske Toplice 2015.-2025.)

Predmet nabave nudi se u cijelosti.

Početak i rok izvršenja ugovora:
 • odmah nakon potpisivanja ugovora, a trajanje izvršenja ugovora je 10 mjeseci odnosno 300 kalendarskih dana.
 • Sklapanju Ugovora o izradi Strategije razvoja turizma Općine Krapinske Toplice prethodi pozitiva ocjena Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija) o dodjeli bespovratne potpore Općini Krapinske Toplice za izradu Strategije odnosno o financiranju izrade Strategije u iznosu do 100%, temeljem natječaja za provedbu podmere 7.1.-operacije 7.1.1.-“Sastavljanje i ažuriranje planova razvoja jedinica lokalne samouprave”.

 

Preuzmi Poziv za dostavu ponude u cjelosti i Ponudbeni list