Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 21/09, 14/12, 8A/13, 4/18, 13/20, 16/20 – pročišćeni tekst i 19b/21) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u utorak, 24. svibnja 2022. u 18.00 sati u prostoru Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23.03.2022. g.
 2. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Krapinske Toplice
 3. Prijedlog Odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zborovima građana
 4. Prijedlog Odluke o prijedlozima i peticijama građana
 5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. g. i Izvješće o radu davatelja javne usluge odvoza komunalnog otpada za 2021. g. – Ekoflor d.o.o.
 6. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. g.
 7. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021. g.:
  1. Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021. g.
  2. Godišnjiizvještaj o provedbi Plana razvojnih programa u 2021. g.
  3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. g.
  4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. g.
  5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2021. g.
  6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2021. g.
  7. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2021. g.
  8. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2021. g.
  9. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2021. g.
  10. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
  11. Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. g.
  12. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021. g.
  13. Izvještaj o zaduživanju za razdoblje 01.01. – 31.1.2021. g.
  14. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2021. g.
 8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01.2022. – 31.03.2022. g.
 9. Vijećnička pitanja

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na br. telefona 232-267.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Božo Ružak, mag. oec.

Donesene odluke, zaključci i ostali dokumenti:

1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Krapinske Toplice 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu 2. Odluka o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zborovima građana 3. Odluka o prijedlozima i peticijama građana 4. Proračun izvještaj – Naslovna stranica 4. Proračun izvještaj – Posebni dio 2021. 4. Proračun  izvještaj – Prihodi 2021. 4. Proračun izvještaj – Rashodi 2021. 5. Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Krapinske Toplice za razdoblje 01.01.-31.12.2021. 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2021. godinu 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2021. godini 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. godinu 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o korištenju sredstava proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine 17. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Krapinske Toplice iz 2021. godine 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o korištenju sredstava proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. do 31.03.2022. godine 19. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Krapinske Toplice 20. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.