Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 21/09, 14/12, 8A/13, 4/18, 13/20, 16/20 – pročišćeni tekst, 19b/21) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u ponedjeljak, 19. prosinca 2022. u 17.00 sati, u prostoru Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
 1. Verifikacija zapisnika sa 12. elektroničke sjednice Općinskog vijeća održane dana 11.11.2022. godine
 2. Općinska knjižnica Krapinske Toplice
  1.  Prijedlog druge izmjene financijskog plana za 2022. godinu
  2. Prijedlog Modela Financijskog plana i Plana rada za 2023. godinu s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje od 2024. – 2025. godinu
 3. Dječji vrtić Maslačak
  1. Godišnji plan i program rada za 2022./2023. godinu
  2. Zahtjev za usklađenje osnovice plaća sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
  3. Prijedlog modela Financijskog plana za 2023. godinu s prijedlogom projekcije Financijskog plana za razdoblje 2024. – 2025. godinu
  4. Prijedlog donošenja novog statuta Dječjeg vrtića Maslačak – prethodna suglasnost
 4. Odluka o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. godinu
  1. Prijedlog odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. godinu
  2. Prijedlog druge izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  3. Prijedlog druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  4. Prijedlog druge izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
  5. Prijedlog druge izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu
  6. Prijedlog druge izmjene Programa rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2022. godinu
  7. Prijedlog druge izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2022. godinu
  8. Prijedlog druge izmjene Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa za 2022. godinu
 5. Proračun Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu:
  1. Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice – Plan rada i Financijski plan za 2023. godinu
  2. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu s prijedlogom Odluke o projekciji Proračuna za 2024. i 2025. godinu
  3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
  6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2023. godinu
  7. Prijedlog Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2023. godini
  8. Prijedlog Programa korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2023. godini
  9. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2023. godini
  10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
  11. Prijedlog programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu i prijedlog financiranja u 2023. godini.
  12. Program potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu
 6. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje studeni-prosinac 2022. godine
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu
  2. Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Krapinske Toplice u 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  3. Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu
 11. Izvješće Općinske načelnice o inicijativama za promjenu prostornog plana Općine Krapinske Toplice
 12. Izvješće predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinske Toplice o financijskoj situaciji DVD-a Krapinske Toplice vezano za izgradnju vatrogasnog doma
 13. Vijećnička pitanja.

U prilogu poziva dostavljamo Vam materijale uz sve točke dnevnog reda.

Molimo da se sjednici Općinskog vijeća obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 232-267.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Božo Ružak, mag. oec.

Donesene odluke, zaključci i ostali dokumenti:

1. Zaključak o verifikaciji zapisnika sa 12. elektroničke sjednice 2. Zaključak – Općinska knjižnica – II. izmjena Financijskog plana za 2022. g. 3. Zaključak – Općinska knjižnica, Prijedlog financijskog plana za 2023. g. i projekcije plana  4. Zaključak- DV Maslačak – Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Maslačak za 2022.-2023. g. 5. Zaključak – Usklađivanje osnovice plaće za zaposlene u Dječjem vrtiću Maslačak 6. Zaključak – Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. g. 7. Zaključak – prethodna suglasnost na novi statut Dječjeg vrtića Maslačak 8. Zaključak – Druga izmjena Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2022. g. 9. Zaključak – Druga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g. 10. Zaključak – Druga izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2022. g. 11. Zaključak – Druga izmjena programa javnih potreba u sportu za 2022. g. 12. Zaključak – Druga izmjena programa socijalne skrbi za 2022. g. 13. Zaključak – Druga izmjena programa potpora poljoprivredi za 2022. g. 14. Zaključak – Druga izmjena programa šumskog doprinosa 2022. g. 15. Zaključak – Vatrogasna zajednica Općine Krapinske Toplice, plan i program rada za 2023. g. 16. Zaključak – Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2023. g. 17. Zaključak – Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. g. 18. Zaključak – Program javnih potpora u kulturi 2023. g. 19. Zaključak – Program javnih potreba u sportu 2023. g. 20. Zaključak – Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2023. g. 21. Zaključak – Program korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2023. g. 22. Zaključak – Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2023. g. 23. Zaključak – Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. g. 24. Zaključak – Program utroška sredstava turističke pristojbe i plan rada TZ za 2023. g. 25. Zaključak – Program potpora u u poljoprivredi za 2023. g. 26. Zaključak o prihvaćanju korištenja proračunske zalihe za razdoblje rujan-prosinac 2022. g. 27. Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. g. 28. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. g. 29. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi 30. Zaključak – prihvaća se izvješće o podnijetim inicijativama za promjenu prostornog plana Analiza stanja sustava CZ za 2022. godinu Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023. g. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. g. Odluka o donošenju Plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za 2023. g. II. izmjena Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2022. godinu

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.