Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 12.stavka 2. Pravilnika za provedbu Programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice (KLASA:310-34/14-01/001 URBR:2197/03-01-14-1 od 25.8.2014. godine; dalje u tekstu: Pravilnik) nakon provedenog i okončanog postupka javnog natječaja za subvencioniranje provedbe mjera EuN, Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi sljedeći

Zaključak

o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije u programu Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Krapinske Toplice

I.

Utvrđuje se bodovna lista za subvencioniranje Programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice, kako slijedi:

Bodovna lista
Red.br. Ime i prezime Adresa stanovanja Mjera EnU bodovi
1. Antun Antolić Čret 92 A, K.Toplice 1 70.00
2. Tomica Belina Klokovec 178, K.Toplice 2 63,00
3. Marica Sinković Mala Erpenja 252, K.Toplice 2 61,50
4. Velimir Barić Antuna Augustinčića 7, K.Toplice 2 61,00
5. Stjepan Belošević Jasenovec Zagorski 5, K.Toplice 2 59,38
6. Radovan Jagić Antuna Mihanovića 7a, K.Toplice 2 57,50
7. Sanja Ježek Maturovec 25, K.Toplice 2 53,50
8. Josipa Vuzem Matije Gupca 23, K.Toplice 1 27,00

Bodovna lista je utvrđena nakon provedenog i okončanog postupka javnog natječaja, te obrade svih pristiglih prijava od strane Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj imenovanog od strane Općinskog načelnika Rješenjem o imenovanju povjerenstva KLASA:310-34/14-01/005 URBR:2197/03-01-14-1 od 10.9.2014. godine.

II.

S obzirom da Općina Krapinske Toplice i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zajedno ulažu 250.000,00 kuna u sufinanciranje 50% prihvatljivih troškova provedbe mjera EnU na obiteljskim kućama na području Općine Krapinske Toplice, Općina Krapinske Toplice će sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja mjera povećanja energetske učinkovitosti sa sedam (7) najbolje rangiranih prijavitelja iz točke 1. ovog Zaključka.

Ukoliko dokumentacija nije izrađena sukladno odredbama Pravilnika, u roku od 10 dana od dana zaprimanja pisane obavijesti korisnik subvencije dužan je dostaviti, sukladno uputama, ispravljenu dokumentaciju. Ugovor će se sklopiti tek nakon što korisnik subvencije dostavi provoditelju natječaja cjelokupnu projektnu dokumentaciju na razini glavnog projekta.

Ukoliko korisnik subvencije u roku od 30 dana od dana primitka ovog Zaključka ne dostavi projektnu dokumentaciju, ili ukoliko dokumentacija nije izrađena sukladno uvjetima Pravilnika, smatrat će se da je odustao od daljnje provedbe Projekta EnU te će se pravo subvencije prenijeti na prvog sljedećeg prijavitelja sukladno točki I. ovog Zaključka.

U slučaju da korisnik subvencije odustane od provedbe mjera EnU nakon potpisivanja Ugovora s Općinom Krapinske Toplice, dužan je u pisanoj formi ( Izjava o odustajanju) obavijestiti provoditelja natječaja o odustajanju od projekta. Sukladno članku 17. stavku 2. Pravilnika, ako korisnik subvencije odustane od provedbe projekta, a o tome pisanim putem ne obavijesti provoditelja natječaja, gubi pravo na sudjelovanje u natječajima provoditelja natječaja u iduće tri godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.

III.

Ovaj zaključak objaviti će se na oglasnoj i Internet stranici Općine Krapinske Toplice, te će biti dostavljen svim prijaviteljima koji se nalaze na bodovnoj listi.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik:

Ernest Svažić

 

Preuzimanje dokumenta:
Zaključak Općinskog načelnika – konačna bodovna lista (dokument u cjelosti)

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.