Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Obavijest

Poziv

za nezaposlene žene na besplatni ciklus radionica o aromaterapiji

LAG Zagorje-Sutla poziva nezaposlene žene da se prijave na besplatni ciklus radionica o aromaterapiji!

POČETAK RADIONICA: 14. 9. 2020.

TRAJANJE PROGRAMA: 30 školskih sati. Nakon završetka programa polaznice će dobiti Potvrdu o pohađanju radionice.

UVJETI UPISA: u ciklus radionica aromaterapije mogu se upisati žene koje su prethodno završile minimalno osnovnu školu i imaju 15 godina (upis u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije uvjet) te trenutno nisu redovite učenice ili studentice, a imaju prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije.

MJESTO ODRŽAVANJA RADIONICA: Pučko otvoreno učilište Krapina, Šetalište narodnog preporoda 13, Krapina

Nastavi čitati

Javni poziv

Sufinanciranje

energetske obnove obiteljskih kuća

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/). U privitku se, kao i na poveznici pod Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, nalazi popis energetskih certifikatora te dokument javnog poziva.

Preuzmi: Javni_poziv_za_sufinanciranje_energetske_obnove_obiteljskih_kuca_v3 Izjave_koje_je_potrebno_priloziti_prilikom_prijave_v2 Popis_energetskih_certifikatora

Obavijest

Besplatni internet

Wifi4EU u Krapinskim Toplicama

U rad je 13. kolovoza 2020. pušten besplatni bežični internet u centru Krapinskih Toplica u sklopu projekta Instrument za povezivanje Europe Wifi4EU. Signalom su obuhvaćeni sljedeći javni prostori: Aleja kestena, tržnica Krapinske Toplice, Dom zdravlja Krapinske Toplice, prostor autobusne stanice i park ispred Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Izvođač radova je tvrtka Callidus d.o.o. iz Zagreba.

Obavijest

Tehnički pregled

traktora i traktorskih prikolica

Godišnji terenski tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica za područje Općine Krapinske Toplice održat će se 25. rujna 2020. u vremenu od 10 do 17 sati te 26. rujna 2020. od 7 do 13 sati na parkiralištu u sklopu nogometnog kluba u Ulici Rolanda Leskovara u Krapinskim Toplicama.

Obavijest

Odvoz

komunalnog otpada – primjena novog cjenika

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice od 19. lipnja 2020. javnu uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom i dalje će obavljati trgovačko društvo EKO FLOR PLUS d.o.o., Oroslavje, Mokrice 180/C.

Novi Cjenik komunalne usluge primjenjivat će se od 1. rujna 2020. godine. Cijena usluge ovisiti će o broju odvoza odnosno pražnjenja spremnika u mjesecu, o zapremnini spremnika te o činjenici dali korisnik usluge kompostira biootpad u vlastitom domaćinstvu ili ne.

Preuzmi: Cjenik komunalne usluge Suglasnost Općinskog načelnika na primjenu cjenika Odluka o davanju koncesije

Javni poziv

Zapošljavanje

na javnim radovima

Općina Krapinske Toplice uključila se u provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja kroz mjeru Javni radovi. Rok za podnošenje prijava je 31. srpnja 2019. (petak) do 14:00 sati.

Preuzmi: Javni poziv u cjelosti

Obavijest

Javni poziv

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Krapinske Toplice započela je postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta prema popisu u prilogu. Obilježavanje granica zemljišta biti će od 28. do 30. srpnja 2020. godine. Pozivaju se nositelji prava koji graniče s predmetnim cestama kao i nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze predmetne ceste da prisustvuju izmjeri. Uvid u izrađeni geodetski elaborat moći će izvršiti u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice, dana 10. kolovoza 2020. (ponedjeljak) od 13.30 do 14.30 sati te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Općine Krapinske Toplice u prostorijama Općine Krapinske Toplice.

Preuzmi: Javni poziv

Jednostavna nabava

Nabava

obveznog radnog materijala – radnih bilježnica

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava obveznog radnog materijala za učenike Osnovne škole Krapinske Toplice za školsku godinu 2020/2021. Rok za dostavu ponude je 30.07.2020.g. (četvrtak) do 9,00 sati na adresu Općina Krapinske Toplice, A.Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Preuzmi: Poziv za dostavu ponude Troškovnik – nabava radnih materijala za osnovnu školu 2020 Prilog 2 – Ponudbeni list

Obavijest

Preporuke i najava

akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Sukladno odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite od 13. 7.2 020. godine o nošenju maski u zdravstvenim ustanovama, preporuka Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu je da i darivatelji krvi dođu na darivanje s maskom. Vezano uz novu epidemiološku situaciju, maske će biti sastavni dio našeg života i rada, kako bi štitili i sebe i sve one s kojima surađujemo i živimo, do daljnjeg.

Preuzmi: GDCK Zabok – najava akcija DDK od 10.-14. kolovoza 2020.

Obavijest

Nabava

radnih bilježnica za školsku godinu 2020./21.

Poštovani roditelji,

Općina Krapinske Toplice sufinancirat će nabavu kompleta radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za školsku godinu 2020./2021. za sve učenike Osnovne škole Krapinske Toplice (kao i područnih škola) u 50%-tnom iznosu od njihove nabavne cijene, a preostalih 50% sufinancirati će Krapinsko-zagorska županija sukladno odluci Župana.

Općina Krapinske Toplice ujedno će financirati i nabavu tzv. radnog materijala – kutija za tehničku kulturu, geografski atlas i likovna mapa.

Sve učenike radne bilježnice i radni materijal čekati će na klupama prvog dana nastave.

Općinski načelnik

Ernest Svažić