Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Projekti

Bibi i Bubi

spašavaju svijet

U petak 28. lipnja u Domu kulture u Krapinskim Toplicama za učenike Osnovne škole Krapinske Toplice održana je kazališna predstava pod nazivom Bibi i Bubi spašavaju svijet u izvođenju Kerekesh Teatra u sklopu projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama. Na kraju predstave glumci su učenicima podijelili radne bilježnice Brigom o otpadu čuvamo okoliš.

Projekt Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ministarstvo gospodarstva objavilo natječaj vrijedan 634 milijuna kuna

Poziv

na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije u S3 područjima namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna.

Više informacija u prilogu: Objava – Ministarstvo gospodarstva_Inovacije u S3 područjima

Obavijest poljoprivrednog redara

Žutice vinove loze

Poštovani vlasnici i posjednici poljoprivrednoga zemljišta vinograda ovim vas putem želimo upozoriti na problem bolesti vinove loze uzrokovane fitoplazmama zajedničkim imenom nazivaju se žutice vinove loze. Simptomi se na oboljelom trsu pojavljuju krajem lipnja, uglavnom je zahvaćen cijeli trs, ali mogu biti zaraženi samo dijelovi čokota. Prvi simptom koji upućuje na moguću prisutnost fitoplazmoze jest uvijanje ruba lista prema dolje, zbog čega list poprima trokutast ili kopljast izgled. Takvi listovi se drobe kad ih stisnete u šaci. Prema kraju ljeta su simptomi očitiji jer dolazi do promjene boje te listovi bijelih sorata poprimaju žutu boju, alistovi crnih sorata purpurno crvenu boju. Nastavi čitati

Projekti

Rekonstrukcija

i prenamjena zgrade Doma kulture

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijski centar Krapinske Toplice. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Državnog proračuna RH, programom pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Općina Krapinske Toplice u postupku je izrade projektno tehničke dokumentacije, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, ostalih potrebnih podloga i elaborata za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za projekt Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijski centar Krpinske Toplice. Ugovor o sufinanciranju projekta sklopljen je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sufinanciranje iznosi do 300.000,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci od sklapanja Ugovora odnosno do 18. studenoga 2019. godine. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije Općina Krapinske Toplice provela je postupak javne nabave, te je temeljem provedenog postupka i izvršne Odluke o odabiru za izradu dokumentacije sklopljen Ugovor s tvrtkom MVA Mikelić Verš arhitekti d.o.o. iz Zagreba.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Savjet mladih

Konstituirajuća sjednica

Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice

Dana 21. lipnja 2019. održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice. Izborom predsjednice konstituiran je Savjet mladih.

Preuzmi: Zapisnik s konstituirajuće sjednice Odluka o izboru predsjednice Savjeta mladih Odluka o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih OKT

Projekti

Modernizacija nerazvrstanih cesta

na području Općine Krapinske Toplice u 2018.

Prema Programu građenja komunalne infrastrukture u 2018. provedene su aktivnosti u svrhu početka radova na modernizaciji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta:

  1. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je dana 20. studenoga 2018. s tvrtkom COLAS HRVATSKA d.d. iz Varaždina
  2. Primopredaja radova izvršena je 3. liponja 2019., a ukupna vrijednost radova iznosi 1.533.442,35 kn

Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 500.000,0 kn iz Programa 2901 Regionalna konkurentnost i urbani razvoj, aktivnost K758044-FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Projektom je uređeno/modernizirano 2.500 m nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice.

Obavijest

Poziv

na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja i regionalne potpore za ulaganje.

Preuzmi: Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga _Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II