Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta

Odluka

o općinskim porezima Općine Krapinske Toplice

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 39. Statuta Općine Krapinske Toplice)

Pravna osnova: članak 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16)

Obrazloženje: Odlukom o općinskim porezima Općine Krapinske Toplice („Službeni glasnik KZŽ br: 21/01, 5/06 i 28/15) utvrđene su vrste općinskih poreza, stope te način obračuna i plaćanja, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15).

Dana 01.01.2017.g. stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji uređuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne samouprave. Zakonom je propisana obveza donošenja nove odluke.

Člankom 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima utvrđeno je da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze:

  1.  prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Člankom 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Iz navedenog razvidno je da se ukida porez na tvrtku ili naziv te da se uvodi novi porez i to porez na nekretnine. Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine urediti će se posebnom odlukom Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Člankom 42. stavak 1. Zakona o porezima propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje:

  1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak,
  2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
  3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
  4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
  5. za potrebe plaćanja poreza na nekretnine, područja zona u gradu, odnosno općini, vrijednost boda (B), koeficijent zona (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) prema ovlastima, rokove plaćanja, te pod kojim uvjetima se za socijalno ugrožene građane može namiriti utvrđena porezna obveza, kao i izvore sredstava iz kojih će se namiriti utvrđena porezna obveza.

U predloženom aktu stope, odnosno iznosi poreza, ne mijenjaju se u odnosu na do sada važeće, osim što se predlaže da poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza na potrošnju od 1. siječnja 2018.g. obavlja će Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Nacrt Odluke nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

Popunjeni obrazac dostavite zaključno do 06.07.2017.g. do 15.00 sati na adresu elektronske pošte: procelnica@krapinske-toplice.hr ili na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice. ( osobno ili poštom).

Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom obrascu biti će temeljito proučeni.

Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem će na svojoj sjednici raspravljati i odlučivati Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.

Molimo Vas da sudjelujete u kreiranju ovog akta.

Potrebne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte procelnica@krapinske-toplice.hr ili na telefon 049 232 267.

Preuzmi: prijedlog odluke o općinskim porezima Općine Krapinske Toplice OBRAZAC za Odluku o Općinskim porezima Općine Krapinske Toplice

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.