Službene stranice Općine

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom uslugom na području općine Krapinske Toplice.

Javno savjetovanje traje zaključno do 9. prosinca 2019. godine.

Preuzmi: Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Obrazloženje uz nacrt Odluke o način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Obrazac sudjelovanja u savjetovanju