Službene stranice Općine

Otvorena savjetovanja

Otvoreno savjetovanje

Obavijest o otvorenom savjetovanju

o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji. Javno savjetovanje traje do 25. siječnja 2019. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije Obrazloženje uz nacrt prijedloga odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Obavijest o otvorenom savjetovanju

o nacrtu prijedloga Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju tih djelatnosti

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju tih djelatnosti. Javno savjetovanje traje do 25. siječnja 2019. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju tih djelatnosti Obrazloženje Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Obavijest o otvorenom savjetovanju

o nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 25. siječnja 2019. godine.

Preuzmi: Plan upravljanja imovinom Općine Krapisnke Toplice za 2019. godinu Obrazloženje uz nacrt Plana Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvorena savjetovanja

Obavijest o otvorenom savjetovanju

o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi. Javno savjetovanje traje do 25. siječnja 2019. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi Obrazloženje uz nacrt odluke o komunalnoj naknadi Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Obavijest o otvorenom savjetovanju

o nacrtu prijedloga Odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. Javno savjetovanje traje do 24. siječnja 2019. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu Obrazloženje uz nacrt prijedloga odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju