Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Otvorena savjetovanja

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:

1. Program potpora poljoprivredi na području općine Krapinske Toplice

Programom potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice utvrđuje se aktivnost u poljoprivredi za koju će Općina Krapinske Toplice u 2016. g. dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Nacrt Programa nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

2. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Krapinske Toplice

Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Krapinske Toplice utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Krapinske Toplice udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Krapinske Toplice.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općine za:

  • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,
  • provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
  • obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,
  • pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa,
  • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Općine,
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine,
  • donacije i sponzorstva i
  • druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.

Nacrt Pravilnika nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

3. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području općine Krapinske Toplice

Odlukom o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Krapinske Toplice propisuju se agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Krapinske Toplice u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti, o čemu su dužni brinuti vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta.

Nacrt Odluke nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

 

Popunjeni obrazac dostavite zaključno do 29. 1. 2016. g. do 15.00 sati na adresu elektronske pošte:  procelnica@krapinske-toplice.hr ili na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice (osobno ili poštom).

Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom obrascu biti će temeljito proučeni.

Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem će na svojoj sjednici raspravljati i odlučivati Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.

Molimo Vas da sudjelujete u kreiranju ovih akata.

Potrebne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na telefon 049 232 267.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.