Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Oglas za prijam u službu – financijski referent/ica

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice, raspisuje oglas za prijam u službu na radno mjesto financijski referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Posebni uvjeti:

  • srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija (opći-društveni smjer)
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14 i 48/23) uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedene struke. U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova, u trajanju od 6 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice, s naznakom: “Oglas za prijam u službu – financijski referent – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja opsega poslova” s navedenim podacima o pošiljatelju.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.