Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Obavijest

Zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Obavještavaju se i pozivaju svi zainteresirani vlasnici stambenih jedinica na području Općine Krapinske Toplice za iskaz interesa za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine donijela Odluku o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22; dalje u tekstu: Odluka).

Na temelju točke VI. stavak 3. Odluke, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je dana 25. ožujka na svojim mrežnim stranicama Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Istog dana Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite je donijelo i Uputu o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, kojom uputom je detaljnije razrađen postupak provedbe naprijed navedenog Javnog poziva.

Napominjemo kako se Javni poziv odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu kojem se prilaže:

a) dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original i li e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
b) potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Obrazac prijave zajedno s pripadajućom dokumentacijom, vlasnik stambene jedinice dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a poštom na adresu Nehajska 5, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Potrebnu potvrdu Stožera civilne zaštite Općine Krapinske Toplice može se dobiti temeljem popunjenog obrasca Zahtjeva za izdavanje predmetne potvrde, a kojem se prilaže kopija popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu za pojedinu stambenu jedinicu te kopija dokaza o vlasništvu stambene jedinice.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde Stožera CZ Općine Krapinske Toplice nalazi se u privitku ove obavijesti, a isti se u tiskanoj formi (kao i Obrazac za prijavu) može preuzeti i u prostorijama Općine Krapinske Toplice svakog radnog dana u vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati.

Popunjeni obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde (sa kopijom popunjenog i potpisanog Obrasca za prijavu po javnom pozivu te kopijom dokaza o vlasništvu stambene jedinice) može se dostaviti osobno u Općinu Krapinske Toplice (A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice) svakog radnog dana u vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati, uputiti poštom preporučeno ili dostaviti na mail:  info@krapinske-toplice.hr.

Napominje se kako je u Zahtjevu za izdavanje potvrde moguće dati podatke i za druge kontakt osobe (osim vlasnika), a koje osobe bi po podnositelju zahtjeva bile ovlaštene za omogućavanje provjere ispunjavanja uvjeta iz Javnog poziva po predstavniku Stožera CZ Općine Krapinske Toplice.

Po zaprimanju Zahtjeva za izdavanje potvrde, podnositelji zahtjeva bit će kontaktirati od strane predstavnika Stožera CZ Općine Krapinske Toplice zbog dogovora oko termina izvršenja same provjere stambene jedinice koja je predmet ponude po Javnom pozivu. Po izvršenoj provjeri i utvrđenju stanja ispunjenja uvjeta izdat će se odgovarajuća potvrda Stožera CZ Općine Krapinske Toplice.

Sve dopunske informacije u svezi provedbe predmetne aktivnosti možete dobiti na broj telefona: 049/232-267 ili  na mail: info@krapinske-toplice.hr.

Stožer civilne zaštite Općine Krapinske Toplice

Preuzmi:

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.