Obavijest

Tehnički pregled

traktora i traktorskih prikolica

Godišnji terenski tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica za područje Općine Krapinske Toplice održat će se 25. rujna 2020. u vremenu od 10 do 17 sati te 26. rujna 2020. od 7 do 13 sati na parkiralištu u sklopu nogometnog kluba u Ulici Rolanda Leskovara u Krapinskim Toplicama.