Obavijest

Deratizacija

Obavještavamo vas da dana 11. svibnja 2016. godine tvrtka Salubris d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju započinje provođenje obvezne deratizacije kao posebne mjere na području općine Krapinske Toplice i općinskih naselja. Obvezna deratizacija provest će se u periodu od pet radnih dana u radnom vremenu od 8 do 16 sati prema planu u prilogu. U slučaju kišnog vremena moguće su promjene plana.

Preuzmi: Plan provedbe Krapinske Toplice – proljeće 2016