Natječaj

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09., 8A/13. i 6/14) i članka 5. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 9/16) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javni natječaj

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Krapinske Toplice

Rok za dostavu ponuda je 27. 6. 2016. g. do 15.00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, uz nazočnost ovlaštenih ili punomoćenih osoba koje svoja ovlaštenja dokazuju u pisanom obliku.

Preuzmi: Natječaj u cjelosti obrazac ponude