Službene stranice Općine

Natječaj – oglas za prijam u službu

Poziv

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na radno mjesto viši referent – voditelj projekta ZAŽELI za Općinu Krapinske Toplice objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (provjera putem pisanog testiranja i intervjua) koja će se održati 15. veljače 2021.(ponedjeljak) s početkom u 8.30 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti