Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni poziv za savjetovanje s javnošću

PREDMET: Odluka o proračunu Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) Općina Krapinske Toplice donosi prijedlog Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. proračunsku godinu.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15) objavljuje se prijedlog Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Financijski plan je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine i u kojem se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama.

Prijedlog Proračuna izrađen je sukladno uputama i preporukama Ministarstva financija i sukladno zakonu i propisima koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

U svrhu osiguravanja sudjelovanja javnosti u donošenju Odluke o Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, ista se upućuje na javno savjetovanje.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, ili na e-mail adresu: procelnica@krapinske-toplice.hr zaključno do 8. prosinca 2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmatrat će se radi uvrštenja u konačni prijedlog Proračuna za 2023. godinu i proslijediti Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice na donošenje.

OPĆINSKA NAČELNICA
Gordana Jureković

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.