Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni poziv za savjetovanje s javnošću: Prijedlog Godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Krapinske Toplice za 2023.

Imovinu u vlasništvu Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu Općina) čine nekretnine čiji je vlasnik/suvlasnik Općina (zemljišta, stanovi, poslovni prostori, nerazvrstane ceste u neotuđivom vlasništvu Općine, nekretnine koje koristi općinska uprava i ustanove kojima je osnivač Općina), poslovni udjeli u trgovačkim društvima i druga imovina.

Općinsko vijeće usvojilo je Strategiju upravljanja imovinom na sjednici održanoj 15. 7. 2019. g. za razdoblje do 2025. g. Uz Strategiju upravljanja imovinom važan dokument upravljanja i raspolaganja imovinom je i Plan upravljanja imovinom, koji se donosi za svaku godinu. Općinsko vijeće Općine na sjednici održanoj 28. 12. 2020. g. usvojilo je i Odluku o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Odluka).

Člankom 6. Odluke propisano je da je dokument upravljanja i raspolaganja imovinom, između ostalog i Godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom. Člankom 7. stavkom 3. Odluke propisano je da Godišnji plan upravljanja imovinom donosi Općinska načelnica u roku od 90 dana od dana donošenja Proračuna Općine. Proračun Općine za 2023. g. usvojilo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 19. 12. 2022. g., a isti je stupio na snagu objavom u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije 22. 12. 2022. g. te je slijedom toga rok za donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom 22. 3. 2022. g.

Cilj Plana upravljanja imovinom Općine za 2023. godinu je osigurati održivo, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom Općine kao i osigurati da imovina Općine bude u cilju gospodarskog rasta kao i zaštite javnog interesa, a radi ostvarenja sveobuhvatnog napretka Općine sukladno zakonu, podzakonskim propisima, Statutu Općine i drugim općim aktima Općine.

Upravljanje imovinom Općine podrazumijeva pronalaženje rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu i potaknuti gospodarski rast uz cilj stavljanja imovine u trajnu funkciju uz konkretne aktivnosti planirane u 2023. godini.

Javno savjetovanje traje u vremenu od 20. 2. do 22. 3. 2022. godine.

Preuzmi izvješće o održanom savjetovanju:

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.