Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Krapinske Toplice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi za Krapinske Toplice”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19) od 8. veljače 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. “Zaželi – prevencija institucionalizacije”, Broj poziva: SF.3.4.11.01, Kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0164 od 29. veljače 2024. godine i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 8A/13, 6/14, 4/18, 13/20, 16/20 – pročišćeni tekst, 26/20 i 19b/21) Općinska načelnica Općine Krapinske Toplice raspisuje Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Krapinske Toplice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi za Krapinske Toplice”.

Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama

I.

Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općine Krapinske Toplice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi za Krapinske Toplice”

II.

Broj traženih radnika: 15 osoba

III.

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, predviđeno trajanje radnog odnosa je do 28 mjeseci (za vrijeme provedbe projekta)

IV.

Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine broj 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu (Narodne novine broj 125/23.).

V.

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Krapinske Toplice, a po potrebi i na području cijele Krapinsko-zagorske županije, ovisno o mjestu stanovanja krajnjih korisnika

VI.

Opis poslova: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom koje uključuje:

 • Podjelu paketa potrepština
 • Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i /ili
 • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanje drugih higijenskih potreba i dr.) i ili/
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

VII.

Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 1. Zamolbu za posao – Obrazac 1 (može se preuzeti na stranicama Općine Krapinske Toplice https://www.krapinske-toplice.hr/ u nastavku ove objave ili osobno u prostorijama Općine – Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice)
 2. Životopis
 3. Preslika osobne iskaznice
 4. Preslika dokaza o završenoj školi
 5. Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. Vlastoručno potpisanu Privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na Javni poziv – Obrazac 2 (može se preuzeti na stranicama Općine Krapinske Toplice https://www.krapinske-toplice.hr/ u nastavku ove objave ili osobno u prostorijama Općine – Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice)

VIII.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

IX.

Podnošenje prijave: sva dokumentacija iz točke VII. ovog Javnog poziva dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu:

Općina Krapinske Toplice
Antuna Mihanovića 3
49217 Krapinske Toplice

s naznakom: Za javni poziv – “ZAŽELI ZA KRAPINSKE TOPLICE”

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a i na službenoj web stranici Općine Krapinske Toplice.

X.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Krapinske Toplice https://www.krapinske-toplice.hr/.

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom rok.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.