Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Krapinske Toplice u 2024. godini

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Krapinske Toplice koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Krapinske Toplice i ostvarivanje prava građana Općine Krapinske Toplice na javno informiranje i obaviještenost.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Krapinske Toplice, odnosno do 31. siječnja 2024. godine. Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva neće se razmatrati.

Zaprimljene prijave otvara Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom pozivu, izrađuje rang listu pristiglih prijava te istu dostavlja kao prijedlog općinskoj načelnici Općine Krapinske Toplice.

Zaključak o odabiru korisnika financijskih sredstava donosi općinska načelnica Općine Krapinske Toplice. Broj i iznos potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Krapinske Toplice u stavci Usluge oglašavanja – elektronski mediji.

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice, u zatvorenoj omotnici s naznakom: Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini – ne otvaraj.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.