Javni poziv

Sufinanciranje

energetske obnove obiteljskih kuća

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/). U privitku se, kao i na poveznici pod Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, nalazi popis energetskih certifikatora te dokument javnog poziva.

Preuzmi: Javni_poziv_za_sufinanciranje_energetske_obnove_obiteljskih_kuca_v3 Izjave_koje_je_potrebno_priloziti_prilikom_prijave_v2 Popis_energetskih_certifikatora