Službene stranice Općine

Javni natječaji ili pozivi

Na temelju članka 8.st.1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) te članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Godišnji plan

raspisivanja javnih natječaja ili poziva Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2017.

I.

Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja ili poziva Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2017. g. (dalje u tekstu Godišnji plan) definiraju se javni natječaji ili pozivi (dalje u tekstu: natječaj) za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2017. g., koje će Općina Krapinske Toplice raspisivati tijekom 2017. g., programsko područje (djelatnost), ukupan iznos raspoloživih sredstava za pojedino programsko područje,(djelatnosti), najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i očekivani broj programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

II.

Godišnji plan izrađen je u posebnoj tablici koja čini sastavni dio ovog akta (Prilog 1).

III.

Godišnji plan je okvirnog karaktera i promjenjiv je te Općina Krapinske Toplice ima pravo raspisivanja dodatnih natječaja odnosno pravo izmjene postojećih, ovisno raspoloživosti financijskih sredstava u Proračunu.

IV.

Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Krapinske Toplice, www.krapinske-toplice.hr.

Općinski načelnik:
Ernest Svažić

Preuzmi: Godišnji plan natječaja u cjelosti Godišnji plan natječaja – prilog 1 (tablica)