Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni natječaj za prijam u službu – upravni referent za komunalno i prometno redarstvo

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 7. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 40/23 i 46/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto upravni referent za komunalno i prometno redarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca).

Opći uvjeti:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Osim navedenih općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

  • srednja stručna sprema upravne, prirodne, ekonomske ili tehničke struke,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit,
  • završen program stručnog osposobljavanja po posebnom propisu (program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
  • položen vozački ispit B-kategorije,
  • poznavanje rada na računalu.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama Narodnih novina na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice, s naznakom: Javni natječaj za prijam u službu – upravni referent za komunalno i prometno redarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s navedenim podacima o pošiljatelju.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.