Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 40/23, 46/23, 56/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na radno mjesto stručni suradnik za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca).

Opći uvjeti:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Osim navedenih općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

  • sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij tehničke struke,
  • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit,
  • poznavanje rada na računalu.

Na Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama Narodnih novina na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice, s naznakom: Javni natječaj za prijam u službu – stručni suradnik za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, ne otvarati s navedenim podacima o pošiljatelju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Nakon raspisanog Natječaja ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju Natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Prijavom na Natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Krapinske Toplice kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.