Javna nabava

Sanacija klizišta

u Topličkoj ulici

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu Sanacija klizišta u Topličkoj ulici. Rok za podnošenje ponuda je 19. srpnja 2018. (četvrtak) do 15.00 sati.

Preuzmi:Poziv za dostavu ponuda Projekt sanacije klizišta u Topličkoj ulici Troškovnik sanacije klizišta Nacrti sanacije klizišta Ponudbeni list