Službene stranice Općine

Izbor za članove vijeća MO

Na temelju članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 2/14 i 6/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Krapinske Toplice

Objavljuje

zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice

i

zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

Dokumenti za preuzimanje:

Zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora