Službene stranice Općine

EU financiranje

Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Općini Krapinske Toplice odobreno je 483.907,26 kn  za financiranje projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 HRK, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 posto.

Cilj projekta je informirati stanovnike Općine Krapinske Toplice i Grada Pregrade o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta, kroz pet obveznih i sedam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti, kao što su brošure, letci i plakati o odgovornom postupanju s otpadom, sprječavanju nastanka otpada, odvojenom sakupljanju otpada te ponovnoj upotrebi i kompostiranju, specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i radijske reklame, nadogradnja postojećih web stranica sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom, edukativne slikovnice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone, plaćeni oglasi u elektroničkim medijima i izobrazno-informativni radionice i materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom.

Stečeno znanje građani će moći primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.

Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci.


Reciklažno dvorište Krapinske Toplice

Idi na web reciklaznodvoriste.eu

Općina Krapinske Toplice provela je postupak nabave za odabir izvođača radova na izgradnji reciklažnog dvorišta i usluge stručnog nadzora.

Preuzmi odluke: Odluka o odabiru izvođača radova Odluka o odabiru stručnog nadzora