Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

EU financiranje

ZAŽELI – program zapošljavanja žena

Općini Krapinske Toplice odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda u svrhu provedbe projekta pod nazivom ZAŽELI za Općinu Krapinske Toplice u iznosu od 926.350,00 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je se Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2).

Kratki opis projekta

Projektom se teži povezati i zadovoljiti potrebe nezaposlenih žena i osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju na način da će nezaposlene žene s područja Općine Krapinske Toplice biti zaposlene (10 žena na 12 mjeseci), tj. brinuti će o starijim osobama, te će nakon završetka predviđenog radnog odnosa biti osposobljene za neko traženo zanimanje na našem području.

U projektu će se provoditi aktivnosti vezane uz mjesečne usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju što uključuje pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl., pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena će skrbiti o minimalno 6 krajnjih korisnika s područja Općine.

Također, provest će se aktivnosti vezane uz uključivanje žena pripadnica ciljne skupine u program obrazovanja ili osposobljavanja.

Uz navedeno, provodit će se i promotivne aktivnosti, odnosno aktivnosti vezane uz vidljivost projekta te aktivnosti vezane uz provedbu i upravljanje projektom.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije)

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada 10 žena pripadnica ranjivih skupina s područja Općine Krapinske Toplice te osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal i ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva. Ujedno će se potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 60 krajnjih korisnika, tj. osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju, koji će biti korisnici usluga pomoći. Očekivani rezultat projekta je osnažiti i osposobiti žene pripadnice ranjivih skupina za potrebe tržišta rada.


Strateški plan razvoja turizma općine Krapinske Toplice

Projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprovrednog fonda za ruralni razvoj.

Općini Krapinske Toplice u postupku je izrade Strateškog plana razvoja turizma. Strateški plan razvoja turizma temeljni je akt kojim će se postaviti održivi sustav razvoja turizma na području Općine Krapinske Toplice. Temeljem analize postojećeg stanja i postavljenih ciljeva odrediti će se mjere za unapređenje sustava razvoja turizma te popis objekata važnih za provedbu Strateškog plana razvoja turizma.

Strateški plan razvoja turizma obuhvaća teritorij određen administrativnim granicama Općine Krapinske Toplice, te sve postojeće turističke objekte na području Općine. Osnovni ciljevi Strateškog plana razvoja turizma su: valorizacija turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma na području Općine, zatim potrebno je utvrditi razvojne ciljeve usmjerene prema razvoju turizma Općine te definirati razvojne prioritete, mjere i projekte koji će doprinijeti ostvarenju cilja Strateškog plana razvoja turizma, a sve u cilju podizanja konkurentnosti turizma Općine stvaranjem socijalno poticajnog razvojnog okruženja, poboljšanje turističke infrastrukture, diversifikacija turističkih doživljaja i/ili iskustava te uspostava tržišne prepoznatljivosti i poželjnosti.

Vrijednost projekta iznosi 148.000,00 kuna. Odluku o dodjeli potpore donijela je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a potpora je odobrena u iznosu od 113.155,48 kuna. Sredstva u iznosu od 34.844,52 kune osigurat će se u Proračunu Općine Krapinske Toplice.

Udio u sufinanciranom dijelu u iznosu od 113.155,48 kuna raspoređen je na:

  • iznos potpore iz Proračuna EU – 96.182,16 kuna (85%)
  • iznos potpore iz Proračuna RH – 16.973,32 kune (15%)

Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Općini Krapinske Toplice odobreno je 483.907,26 kn  za financiranje projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 HRK, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 posto.

Cilj projekta je informirati stanovnike Općine Krapinske Toplice i Grada Pregrade o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta, kroz pet obveznih i sedam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti, kao što su brošure, letci i plakati o odgovornom postupanju s otpadom, sprječavanju nastanka otpada, odvojenom sakupljanju otpada te ponovnoj upotrebi i kompostiranju, specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i radijske reklame, nadogradnja postojećih web stranica sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom, edukativne slikovnice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone, plaćeni oglasi u elektroničkim medijima i izobrazno-informativni radionice i materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom.

Stečeno znanje građani će moći primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.

Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci.

Preuzmi: Plan nabave

Sklopljeni ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Dana 10. lipnja 2019. u Općini Krapinske Toplice sklopljeni ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama za sve četiri (4) grupe usluga: grupa 1 – dizajn i tisak edukativnih materijala, grupa 2 – izrada web stranice i aplikacije za pametne telefone, grupa 3 – usluga elektroničkih medija i grupa 4 – usluge produkcije predstave. Ukupna vrijednost iznosi 273.094, 25 kuna.

Preuzmi: Odluka o odabiru – Grupa 1 Odluka o odabiru – Grupa 2 Odluka o odabiru – Grupa 3 Odluka o odabiru – Grupa 4


Reciklažno dvorište Krapinske Toplice

Idi na web reciklaznodvoriste.eu

Preuzmi: Izvješće o provedbi projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama

Općina Krapinske Toplice provela je postupak nabave za odabir izvođača radova na izgradnji reciklažnog dvorišta i usluge stručnog nadzora.

Preuzmi odluke: Odluka o odabiru izvođača radova Odluka o odabiru stručnog nadzora

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.