Prostorni planovi

Prostorno planiranje

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog i urbanističkog plana

Izvješće o stanju o prostoru Zaključak o donošenju iz izvješća o stanju u prostoru Zaključak o prihvaćanju izvješća o podnijetim inicijativama za izmjenu prostornog plana

1. Prostorni planovi

Pročišćeni tekst Prostornog plana Općine Krapinske Toplice 

2. Urbanistički planovi

Pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

3. Detaljni plan uređenja mjesnog groblja

 

Donošenje prostornog i urbanističkog plana 2018.

Obavijesti o IZRADI II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana i Urbanističkog plana

Odluka o izradi strateške procjene

Odluka o izradi II. izmjeni i dopuni PPUo i UPU-a

Izmjene i dopune Prostornog plana

Izmjene i dopune Urbanističkog plana

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Zapisnik s javne rasprave o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana za javnu raspravu i početku javne rasprave

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice za ponovnu javnu raspravu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Krapinske Toplice i Klokovec za ponovnu javnu raspravu

Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec za javnu raspravu i objavi javne rasprave