Službene stranice Općine

Prostorni planovi

Izmjena prostornih planova 2018.

Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana za javnu raspravu i početku javne rasprave

Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec za javnu raspravu i objavi javne rasprave

Obavijesti o IZRADI II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana i Urbanističkog plana

Odluka o izradi strateške procjene

Odluka o izradi II. izmjeni i dopuni PPUo i UPU-a

 

Prostorno planiranje

Prostorni plan uređenja Općine

Urbanistički plan naselja Krapinske Toplice

Detaljni plan uređenja mjesnog groblja