Službene stranice Općine

Projekti financirani od ministarstava RH

Projekti

Rekonstrukcija

i prenamjena zgrade Doma kulture

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijski centar Krapinske Toplice. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Državnog proračuna RH, programom pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Općina Krapinske Toplice u postupku je izrade projektno tehničke dokumentacije, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, ostalih potrebnih podloga i elaborata za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za projekt Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijski centar Krpinske Toplice. Ugovor o sufinanciranju projekta sklopljen je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sufinanciranje iznosi do 300.000,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci od sklapanja Ugovora odnosno do 18. studenoga 2019. godine. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije Općina Krapinske Toplice provela je postupak javne nabave, te je temeljem provedenog postupka i izvršne Odluke o odabiru za izradu dokumentacije sklopljen Ugovor s tvrtkom MVA Mikelić Verš arhitekti d.o.o. iz Zagreba.

Preuzmi: Odluka o odabiru

Projekti

Modernizacija nerazvrstanih cesta

na području Općine Krapinske Toplice u 2018.

Prema Programu građenja komunalne infrastrukture u 2018. provedene su aktivnosti u svrhu početka radova na modernizaciji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta:

  1. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je dana 20. studenoga 2018. s tvrtkom COLAS HRVATSKA d.d. iz Varaždina
  2. Primopredaja radova izvršena je 3. liponja 2019., a ukupna vrijednost radova iznosi 1.533.442,35 kn

Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 500.000,0 kn iz Programa 2901 Regionalna konkurentnost i urbani razvoj, aktivnost K758044-FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Projektom je uređeno/modernizirano 2.500 m nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice.