Službene stranice Općine

Otvorena savjetovanja

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu:

  1. prijedloga Odluke o izmjeni Odluke financiranju predškolskog odgoja
  2. prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice

Javno savjetovanje traje do 13.  kolovoza 2021 . godine.

Preuzmi:

  1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke mjerilima za financiranje predškolskog odgoja obrazloženje uz nacrt prijedloga odluke o izmjeni odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja obrazac sudjelovanja u savjetovanju
  2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu:

  1. Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice,
  2. Odluke o izmjenama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice.

Javno savjetovanje traje do 15. ožujka 2021. godine.

Preuzmi:

  1. Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća obrazloženje uz nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika obrazac sudjelovanja u savjetovanju
  2. Nacrt prijedloga Odluke o zmjenama Odluka o izmjenama Odluke provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice obrazloženje uz nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

o prijedlogu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice za 2021.

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o prijedlogu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice za 2021. godinu. Javno savjetovanje traje do 15. ožujka 2021. godine.

Preuzmi: PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE ZA 2021.G. obrazloženje uz prijedlog Plana obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

o nacrtu prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 12. ožujka 2021. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke o grobljima na području Općine Krapinske Toplice Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

o nacrtu prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 15. veljače 2021. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Staturne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Statutarne odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvorena savjetovanja

Javno savjetovanje

o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma na području općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma na području općine Krapinske Toplice za razdoblje 2020.-2025. Javno savjetovanje traje do 7. prosinca 2020. godine.

Preuzmi: Nacrt Strateškog plana razvoja turizma općine Krapinske Toplice 2020. – 2025. Obrazloženje uz nacrt Strateškog plana razvoja turizma općine Krapinske Toplice Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvorena savjetovanja

Javno savjetovanje

o nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 30. studenoga 2020. godine.

Preuzmi: Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt Odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice objavljuje početak javnog savjetovanja o nacrtu:

  1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Krapinske Toplice
  2. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Krapinske Toplice

Javno savjetovanje traje do 30. listopada 2020. godine.

Preuzmi:

Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Obrazloženje uz nacrt prijedloga Odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

o nacrtu prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice otvara javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 1. lipnja 2020. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni Statuta Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Otvoreno savjetovanje

Javno savjetovanje

o nacrtu prijedloga Statutarne odluke

Općina Krapinske Toplice otvara javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Krapinske Toplice. Javno savjetovanje traje do 15. travnja 2020. godine.

Preuzmi: Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Krapinske Toplice Obrazloženje uz nacrt prijedloga Statutarne odluke Obrazac sudjelovanja u savjetovanju