Službene stranice Općine

Izbori za mjesne odbore

Mjesni odbori

Konstituiranje

vijeća mjesnih odbora

Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice sazvao je konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora. Dana 18. lipnja 2019. (utorak) sazvane su konstituirajuće sjednice za mjesni odbor: Čret i Lovreća Sela u 16:00 sati; Gregurovec i Maturovec u 16:45 sati; Hršak Breg i Slivonja Jarek u 17:30 sati; Jurjevec i Viča Sela u 18:00 sati i Klokovec i Jasenovec Zagorski u 18:45 sati. Dana 19. lipnja 2019. (srijeda) sazvane su konstituirajuće sjednice za mjesni odbor: Krapinske Toplice u 16:00 sati; Mala Erpenja u 16:45 sati, Selno u 17:15 sati i Vrtnjakovec, Donje Vino i dio Klupci u 18:00 sati.

Izbori za mjesne odbore 2019.

Rezultati izbora

po mjesnim odborima

Izbori za mjesne odbore 2019.

Određivanje

biračkih mjesta

Obavještavaju se građani da će se dana 26. svibnja 2019. istovremeno održati izbori za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i izbor članova vijeća mjesnih odbora. Za izbore se određuju biračka mjesta:

 

Izbori za mjesne odbore 2019.

Kandidacijske liste

Na temelju članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 2/14 i 6714) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Krapinske Toplice objavljuje

 • Zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice
 • Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice

Dokumenti za preuzimanje: Zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Izbori za mjesne odbore 2019.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Krapinske Toplice

Obavijest

Političke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe birača i kandidati mogu istaći prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana.

Dežurni telefoni Općinskog izbornog povjerenstva su:

 • 049 232 267
 • 049 501 333
 • 099 4966 185 – Đurđica Ružak
 • 099 4210 380 – Divna Hršak-Makek

Izbori za mjesne odbore 2019.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Krapinske Toplice

Obavijest

Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva je u Općini Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3.

U svrhu zaprimanja kandidatura i kandidacijskih lista ( kao i u svrhu ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature za članicu/člana vijeća mjesnog odbora) Općinsko izborno povjerenstvo dežurno je u sjedištu:

 • radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
 • u subotu 20. travnja 2019. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati
 • u utorak 23. travnja 2019. od 7:00 do 24:00 sata
 • sve obavijesti mogu se dobiti na brojeve telefona:
  • 049 232 267
  • 049 501 333
  • 099 4966 185 – Đurđica Ružak
  • 099 4210 380 – Divna Hršak-Makek

Izbori za mjesne odbore 2019.

Izbori

za članove vijeća MO u Općini Krapinske Toplice

Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na sjednici održanoj 4. travnja 2019. raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice. Izbori će se održati 26. svibnja 2019., istovremeno s izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 12/19 od 8. travnja 2019., a stupa na snagu prvi dan nakon dana objave, odnosno 9. travnja 2019. godine.

Svi rokovi vezano uz provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora teku od 10. travnja 2019. godine. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, odnosno do 23. travnja 2019. do 24:00 sata.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora provodi Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori za provođenje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Sjedište Općinskog izbornog povjerenstva je u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Sve obavijesti vezano na provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora mogu se dobiti u sjedištu Povjerenstva radnim danom od 8:00 do 14:00 sati na telefon broj 049 232 267 ili 049 501 333. Nastavi čitati

Izbor za članove vijeća MO

Na temelju članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 2/14 i 6/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Krapinske Toplice

Objavljuje

zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice

i

zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

Dokumenti za preuzimanje:

Zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora