Službene stranice Općine

Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa / pdf 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2017

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice u 2017. g.: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Plan nabave

za 2017. godinu

Druga izmjena plana nabave za 2017. / doc

Prva izmjena Plana nabave za 2017. / doc

Ispravak Plana nabave za 2017. / doc Plan nabave za 2017. / docx

 

za 2016. godinu

Treća izmjena Plana nabave za 2016. g. / doc

Druga izmjena Plana nabave 2016. / pdf

Prva izmjena Plana nabave za 2016. / doc

Plan nabave za 2016. / docx

 

za 2015. godinu

Prva izmjena Plana nabave za 2015. / docx

Plan nabave / pdf

 

za 2014. godinu

Treća izmjena Plana nabave / doc

Druga izmjena Plana nabave / doc

Prva izmjena Plana nabave / pdf

Plan nabave / pdf

 

za 2013. godinu

Treća izmjena Plana nabave / pdf

Druga izmjena Plana nabave / pdf

Prva izmjena Plana nabave / pdf

Plan nabave

 

Registar ugovora

2017

2016

2015

2014

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 31.12.2014. / xls Registar svih ugovora 2014. / docx Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 30.5.2014. / xls

2013 i ranije

Popis ostalih ugovora sa stanjem na dan 13.12.2013. / xls Registar ugovora 2013. / pdf Registar svih ugovora 2012. i ranije / pdf