Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Obavijest

Preuzimanje parkirališne karte za mjesec prosinac

Obavještavaju se korisnici parkirališta kod crkve Presvetog Trojstva da račun za kupnju parkirališne karte za mjesec prosinac 2016. mogu podići u Općini Krapinske Toplice do 25. 11. 2016. godine. Po uplati naknade (predočenju uplatnice) moći će preuzeti parkirališnu kartu.

Termalna voda Zagorja – izvori zdravlja

Poziv

na dostavu ponude u predmetu nabave Izrada projektne dokumentacije – glavnog projekta

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izrada projektne dokumentacije – glavnog projekta – za ishođenje građevinske dozvole za građevinu Centar za posjetitelje “Termalna voda Zagorja – izvori zdravlja”, red.br. iz Plana nabave 13./16-BN. Zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Rok za podnošenje ponuda je 28. 11. 2016. godine do 9.00 sati.

Procijenjena vrijednost nabave: 132.800,00 kuna bez PDV-a.

Preuzmi dokumente: Poziv na dostavu ponude – u cjelosti Ponudbeni list

Uređenje pješačke staze Aleja kestena

Zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo

Poziv

na dostavu ponude u predmetu nabave Uređenje pješačke staze Aleja kestena – ponovljeni postupak

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze Aleja kestena u naselju Krapinske Toplice, red. br. iz Plana 24./16-BN, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Preuzmi dokumente: Poziv za dostavu ponude u cjelosti Ponudbeni list Aleja – projekt i troškovnik za natječaj

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 22. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2016/2017.g. KLASA: 604-01/16-01/001, URBROJ: 2197/03-01-16-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu stipendija za 2016./17. školsku godinu za nadarene studente

Natječaj traje zaključno do 24. 11. 2016. godine (četvrtak) do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Ovdje preuzmi dokumente: natjecaj-za-dodjelu-stipendija-za-nadarene-studente obrasci-za-dodjelu-stipendije-za-nadarene-studente zakljucak-o-broju-i-visini-stipendija-za-2016-2017-g

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2016/2017.g. KLASA: 604-01/16-01/001, URBROJ: 2197/03-01-16-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2016./17. školsku godinu

Natječaj traje zaključno do 24. 11. 2016. godine (četvrtak) do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

Ovdje preuzmi dokumente: natjecaj-za-dodjelu-ucenickih-i-studentskih-stipendija-za-2016-2017-g obrasci-uz-zahtjev-za-dodjelu-ucenicke-studentske-stipendije zakljucak-o-broju-i-visini-stipendija-za-2016-2017-g

Obavijest

Obavijest o regulaciji prometa

Prigodom blagdana Svi Sveti – Dan mrtvih dana 1. 11. 2016. godine u vremenu od 9:00 do 17:00 sati zatvorena je za promet vozila Ulica dr. Marcela Majseca od raskrižja s Ulicom Lovački put do raskrižja s Mirnom ulicom.

Uređenje pješačke staze Aleja kestena

Na temelju članka 4.stavka 6., članka 22. stavak 2. točka 2. i članka 24. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13), pregleda i ocjene pravovremeno dostavljenih ponuda u postupku nabave male vrijednosti – bagatelna nabava, u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze Aleja kestena, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 24./16-BN i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi slijedeću

Odluku

o poništenju postupka nabave

Poništava se postupak nabave male vrijednosti – bagatelna nabava – u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze Aleja kestena, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 24./16-BN, javnog naručitelja: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3. Krapinske Toplice; OIB: 97782176849. Nastavi čitati

Obavijest

Naplata parkiranja

Općina Krapinske Toplice od 1. 11. 2016. godine uvodi sustav naplate parkiranja na parkiralištu kod crkve Presvetog Trojstva.

Sve informacije mogu se dobiti u Općini Krapinske Toplice, gdje zainteresirani mogu popuniti Upitnik ili na broj 049 232 26, odnosno 049 501 333.

Općina Krapinske Toplice