Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Arheološki nalazi u Krapinskim Toplicama

Prapovijesno naselje

kod kapele sv. Marije Magdalene

artefakti01Tijekom stručnog arheološkog nadzora nad zemljanim radovima uređenja okoliša kapele sv. Marije Magdalene na brijegu Zašat iznad Krapinskih Toplica, pronađeni su fragmenti keramičkog posuđa, dio keramičkog utega ili podmetača za posuđe, dijelovi kućnog lijepa (maza) te kamena alatka-motika. Radove zajednički sufinanciraju Općina Krapinske Toplice i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 11.7.2014. godine (petak) u 19.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Prostorni plan uređenja općine Krapinske Toplice

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o ciljanoj izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 25/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice-ciljane izmjene i dopune Plana (dalje u tekstu: PPUOKT) za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javnu raspravu

o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Krapinske Toplice

Ciljane izmjene i dopuna Plana

Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja – javna rasprava

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/12 i 2/14) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o utvrđivanju izmijenjenog Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice za ponovnu javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Ponovnu javnu raspravu

o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. Izmjene i dopune

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 14/12 i 2/14). Nastavi čitati

Poziv na javnu raspravu

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 19/12 ) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javnu raspravu

o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama”

 1. Provodi se javna rasprava o Prijedloga Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” (u daljnjem tekstu: Detaljni plan), koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 12.6.2014.g.
 2. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana trajati će 30 dana, od 26.6. do 25.7.2014.g.
 3. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice:

Nastavi čitati

Poziv na dostavu ponude

Nabava namještaja

za skupine

Općina Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave namještaja za skupine: unutrašnje uređenje i opremanje dječjeg vrtića – nabava namještaja za jedinice dječjeg vrtića i jedinice jaslica, sukladno Troškovniku projektiranih radova (T.DN: 25/13; ZOP:25/13 od lipnja 2014. g. red.br. iz Plana nabave 17/14-BN).

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Materijali u cjelosti za preuzimanje (zip)

Nastavi čitati

Savjetodavna služba

Savjetodavna služba

Podružnica Krapinsko-zagorske županije

Općina Krapinske Toplice

Poziv poljoprivrednicima

Obavještavamo poljoprivrednike da će Savjetodavna služba održati predavanje na temu:

 • Uzgoj jagodičastog voća na području Općine Krapinske Toplice
  • kupina
  • malina
  • ribizl
  • aronija
 • Uzgoj ovaca na području Općine Krapinske Toplice

Predavanje će se održati u Društvenom domu Jurjevec dana 9. lipnja 2014. godine s početkom u 19.30 sati.

Predavači su Dragutin Kasteljan, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik te Štefanija Lovrenčić, dipl. ing. agr., rukovoditelj Podružnice.

Obavijest

Početak radova

na sanaciji Ulice dr. Marcela Majseca

Obavještavaju se stanovnici naselja Krapinske Toplice da će u ponedjeljak 2. 6. 2014. godine započeti radovi na sanaciji-uređenju Ulice dr. Marcela Majseca u Krapinskim Toplicama. Radove će izvoditi tvrtka COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, Varaždin. Predviđa se da će radovi biti završeni u roku od 50 kalendarskih dana.

Neposredno prije početka radova izvođač će sukladno troškovniku radova iskolčiti trasu buduće prometnice. Iskolčenje će se izvršiti u utorak 3. 6. 2014. g. s početkom u 9.00 sati.

Zbog izvođenja radova prometovanje Ulicom dr. Marcela Majseca biti će ograničeno.

Prije pokretanja postupka za uređenje Ulice, Općina Krapinske Toplice je izradila Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja predmetne ulice (i objekata) putem ovlaštene geodetske tvrtke GRAD-Z PLAN d.o.o., Zagreb u svrhu utvrđivanja je li od strane posjednika nekretnina uz predmetnu ulicu došlo do smetanja posjeda ulice ili njenog dijela (uzurpacija).

Uvid u navedeni situacijski nacrt može se izvršiti svakog dana u prostorijama Općine Krapinske Toplice.

Općina Krapinske Toplice