Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Javni natječaj – energetska učinkovitost

Povećanje energetske

učinkovitosti na području općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za provedbu programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice. Natječaj je objavljen u Zagorskom listu dana 16. 9. 2014. godine.

Rok za prijave na natječaj je 30 dana odnosno do 16. 10. 2014. godine.

Ovdje preuzmi dokumente (4 mb, zip)

 

Obavijest MUP-a

Mobilni šalterski ured

Mobilno šaltersko vozilo bit će dana 26. rujna 2014. godine u mjestu Krapinske Toplice ispred zgrade Općine u vremenu od 8.00 do 13.00 sati. Predviđena je mogućnost obavljanja poslova prijavništva, MBG-a, osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i registracije vozila.

Preuzmi obavijest u cjelosti (pdf, 170 kb)

 

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Odluku

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Krapinske Toplice koji koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2014/2015. Nastavi čitati

Natječaj za građanske akcije

Poziv na predstavljanje

natječaja “Naš doprinos zajednici”

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva će u rujnu 2014. godine u Vašoj županiji predstaviti Natječaj za građanske akcije ‘Naš doprinos zajednici’ namijenjen organizacijama civilnog društva (udrugama, ustanovama i mjesnim odborima). Predstavljanja će se održati prema rasporedu:

Nastavi čitati

Obavijest

Građanima općine Krapinske Toplice

Proglašenje elementarne nepogode

Uslijed obilnih padalina u noći s 13. na 14. kolovoza, te tijekom dana 14. kolovoza ove godine poplavljen je dio područja Općine Krapinske Toplice. Također, kao posljedica izrazitog natapanja tla došlo je do aktiviranja mnogobrojnih klizišta i odrona zemlje. Također u nekim slučajevima zabilježene su i depresije terena. Nastavi čitati

Obavijest

Obavijest za vlasnike

katastarskih čestica na brijegu Zašat kod kapele sv. Marije Magdalene

Poštovani vlasnici katastarskih čestica u blizini kapele sv. Marije Magdalene, na području između kapele sv. Magdalene i mauzoleja Jakoba Badla te na zapadnim i južnim vršnim padinama brijega Zašat nalaze se ostaci arheološkog nalazišta. Radi se o ostacima visinskog prapovijesnog naselja utvrđenog bedemom, čija se starost procjenjuje na oko 1000.-800. g. pr. Kr. (kasno brončano doba). Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice

Izvješće o ponovljenoj

javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. izmjene i dopune

Temeljem čl.93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (ZPUG), provedena je ponovna javna rasprava o o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. Izmjene i dopune (u daljnjem tekstu UPU). Razlog provođenja iste je promjena granica građevinskih područja, promjena trasa i površina prometne infrastrukture i utjecaj na vlasničke odnose tim promjenama. Nastavi čitati

Prostorni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te čl. 33. Statuta Općine Krapinske Toplice, Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice – u daljnjem tekstu Plan, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 25/13). Nastavi čitati

Detaljni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama

Predmetni Detaljni plan uređenja se izrađuje na temelju Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” – u daljnjem tekstu DPU (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 19/12).

Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, a stručni izrađivač DPU-a je tvrtka mikelić vreš arhitekti d.o.o. iz Zagreba, Martićeva 38.  Nastavi čitati

Arheološki nalazi u Krapinskim Toplicama

Prapovijesno naselje

kod kapele sv. Marije Magdalene

artefakti01Tijekom stručnog arheološkog nadzora nad zemljanim radovima uređenja okoliša kapele sv. Marije Magdalene na brijegu Zašat iznad Krapinskih Toplica, pronađeni su fragmenti keramičkog posuđa, dio keramičkog utega ili podmetača za posuđe, dijelovi kućnog lijepa (maza) te kamena alatka-motika. Radove zajednički sufinanciraju Općina Krapinske Toplice i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Nastavi čitati