Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 26. studenoga 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Izbori 2015.

Na temelju članka 61. stavka 1. točke 2. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ br. 66/15.- pročišćeni tekst), Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice, donosi

Rješenje

o određivanju posebnih biračkih mjesta

na području III. izborne jedinice na kojima glasuju privremeno upisani birači s prebivalištem izvan područja III. izborne jedinice. Nastavi čitati

Obavijest

Raspodjela

rabljene odjeće i obuće

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizira akciju raspodjele rabljene odjeće i obuće, u četvrtak,  29. listopada 2015. godine,
od 8:00 do 12:00 sati, u Ulici Stjepana Radića 38 (nova stambena zgrada) u Zaboku. Pozvani su svi kojima je potrebna rabljena odjeće i obuća.

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 22. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2015./2016. g. KLASA: 604-01/15-01/003, URBROJ: 2197/03-01-15-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu stipendija za 2015./16. školsku godinu za nadarene studente

Rok za podnošenje prijava je 12. 11. 2015. godine (četvrtak) do 15.00 sati.

Ovdje preuzmi dokumente: Natječaj za dodjelu stipendija za nadarene studente Obrasci za dodjelu stipendije za nadarene studente Zaključak o broju i visini stipendija

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2015./2016. g. KLASA: 604-01/15-01/003, URBROJ: 2197/03-01-15-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2015./16. školsku godinu

Rok za podnošenje prijava je 12. 11. 2015. godine (četvrtak) do 15.00 sati.

Ovdje preuzmi dokumente: Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Obrasci uz zahtjev za dodjelu učeničke-studentske stipendije Zaključak o broju i visini stipendija

Izbori

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice donosi

Rješenje

o određivanju biračkih mjesta

U III. izbornoj jedinici određuju se biračka mjesta za Općinu Krapinske Toplice.

Ovdje preuzmi Rješenje u cjelosti.

Javni natječaj

Javni natječaj

za dodjelu u zakup zemljišta za postavljanje kioska

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. gl. KZŽ br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 7. i 9. Odluke o kioscima i pokretnim napravama /Službeni glasnik KZŽ broj 17/15) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU U ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA na autobusnoj stanici u Krapinskim Toplicama. Rok za predaju ponuda: 6. 11. 2015. godine do 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda: 6. 11. 2015. godine u 15.00 sati. Natječaj je objavljen dana 27. 10. 2015. godine u Zagorskom listu.

Ovdje preuzmi Natječaj u cjelosti

Javni natječaj

Ponovljeni Javni natječaj

za prodaju stana u vlasništvu Općine

Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 1114/01, 79/06, 141706, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48.stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik KZŽ br. 16/09. 8A/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice objavljuje ponovljeni JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice, u Ulici Antuna Mihanovića 3E. Početna cijena 186.000,00 kuna. Rok za predaju ponuda: 11. 11. 2015. godine do 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda: 11.11.2015.g. u 15.00 sati. Natječaj je objavljen dana 27. 10. 2015. godine u Zagorskom listu i Večernjem listu.

Ovdje preuzmi Natječaj u cjelosti

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Prijedlog Odluke

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca – uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Krapinske Toplice, te kaznene odredbe, a sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne Novine br. 135/06, 37/13 i 125/13). Nastavi čitati

World Top Model Croatia

Finalistice izbora u Krapinskim Toplicama

Krapinsko-zagorska županija, Općina Krapinske Toplice i vodeni park Aquae Vivae – Krapinske Toplice domaćini su priprema finalistica izbora World Top Model Croatia.

Kao posebne gošće, pripremama će prisustvovati i izabrane predstavnice Slovenije, Makedonije, BiH, Srbije i Crne Gore. Isto tako podršku će djevojkama pružiti i druga pratilja hrvatskog izbora Miss Universe, topličanka Mirta Kuštan. Nastavi čitati

Komunalne aktivnosti

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 5. stavka 2. Odluke o kioscima (Službeni glasnik KZŽ br.17/15) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donio je

Plan rasporeda kioska

Članak 1.

Ovim Planom rasporeda kioska ( dalje u tekstu: Plan) određuju se lokacije za postavljanje kioska na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina), a na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama. Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 29. 9. 2015. g. (utorak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Sufinanciranje prijevoza učenika

Na temelju članka  39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Odluku

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika  srednjih škola s prebivalištem na području Općine Krapinske Toplice  koji koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2015/2016. Nastavi čitati

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Čret u dužini od 600 m i naselju Oratje u dužini od 500 m, red.br. iz Plana nabave 24/2-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

za asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Rok za podnošenje ponuda je 30. rujna 2015. godine do 15.00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude u cjelosti Ponudbeni list

Troškovnik Čret (Kralji-Bateki) Troškovnik Oratje (Križ-Neseki-Čavlović)

Savjet mladih

Ponovni Javni poziv

za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice temeljem članka 26. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik KZŽ br. 8/15) i Odluke Općinskog vijeća od 30. 6. 2015. godine objavljuje Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Krapinske Toplice, Odbor za izbor i imenovanja, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice”, najkasnije do 23. 9. 2015. godine (srijeda) do 15.00 sati.

Preuzmi Poziv u cjelosti: Ponovljeni javni poziv (docx)

Obrasci

 

Ponovljeni Javni natječaj za prodaju stana

Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 1114/01, 79/06, 141706, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48.stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik KZŽ br. 16/09.  8A/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice objavljuje ponovljeni 

Javni natječaj

za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

u Ulici Antuna Mihanovića 3E. Početna cijena je 186.000,00 kuna. Rok za predaju ponuda je 29. 7. 2015. godine do 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda je 29. 7. 2015. godine u 15.00 sati.

Preuzmi tekst natječaja u cjelosti: Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana

Sjednica Općinskog vijeća

Donesene odluke, rješenja i zaključci: Zaključak o prestanku mandata vijećnika i početku mandata zamjenika Zaključak o dodjeli priznanja Rješenje o razrješenju predsjednika odbora za razvojne projekte i investicije Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana Odluka o kioscima i pokretnim napravama

Materijali za preuzimanje: 17. sjednica – poziv (pdf, 11 mb)