Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Natječaj za građanske akcije

Poziv na predstavljanje

natječaja “Naš doprinos zajednici”

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva će u rujnu 2014. godine u Vašoj županiji predstaviti Natječaj za građanske akcije ‘Naš doprinos zajednici’ namijenjen organizacijama civilnog društva (udrugama, ustanovama i mjesnim odborima). Predstavljanja će se održati prema rasporedu:

Nastavi čitati

Obavijest

Građanima općine Krapinske Toplice

Proglašenje elementarne nepogode

Uslijed obilnih padalina u noći s 13. na 14. kolovoza, te tijekom dana 14. kolovoza ove godine poplavljen je dio područja Općine Krapinske Toplice. Također, kao posljedica izrazitog natapanja tla došlo je do aktiviranja mnogobrojnih klizišta i odrona zemlje. Također u nekim slučajevima zabilježene su i depresije terena. Nastavi čitati

Obavijest

Obavijest za vlasnike

katastarskih čestica na brijegu Zašat kod kapele sv. Marije Magdalene

Poštovani vlasnici katastarskih čestica u blizini kapele sv. Marije Magdalene, na području između kapele sv. Magdalene i mauzoleja Jakoba Badla te na zapadnim i južnim vršnim padinama brijega Zašat nalaze se ostaci arheološkog nalazišta. Radi se o ostacima visinskog prapovijesnog naselja utvrđenog bedemom, čija se starost procjenjuje na oko 1000.-800. g. pr. Kr. (kasno brončano doba). Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice

Izvješće o ponovljenoj

javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. izmjene i dopune

Temeljem čl.93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (ZPUG), provedena je ponovna javna rasprava o o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice  – 1. Izmjene i dopune (u daljnjem tekstu UPU). Razlog provođenja iste je promjena granica građevinskih područja, promjena trasa i površina prometne infrastrukture i utjecaj na vlasničke odnose tim promjenama. Nastavi čitati

Prostorni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07;38/09;55/11;90/11), te čl. 33. Statuta Općine Krapinske Toplice, Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice je donijelo Odluku o izradi 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice – u daljnjem tekstu Plan, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 25/13). Nastavi čitati

Detaljni plan uređenja

Izvješće o javnoj raspravi

o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama

Predmetni Detaljni plan uređenja se izrađuje na temelju Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” – u daljnjem tekstu DPU (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 19/12).

Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, a stručni izrađivač DPU-a je tvrtka mikelić vreš arhitekti d.o.o. iz Zagreba, Martićeva 38.  Nastavi čitati

Arheološki nalazi u Krapinskim Toplicama

Prapovijesno naselje

kod kapele sv. Marije Magdalene

artefakti01Tijekom stručnog arheološkog nadzora nad zemljanim radovima uređenja okoliša kapele sv. Marije Magdalene na brijegu Zašat iznad Krapinskih Toplica, pronađeni su fragmenti keramičkog posuđa, dio keramičkog utega ili podmetača za posuđe, dijelovi kućnog lijepa (maza) te kamena alatka-motika. Radove zajednički sufinanciraju Općina Krapinske Toplice i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 11.7.2014. godine (petak) u 19.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Prostorni plan uređenja općine Krapinske Toplice

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o ciljanoj izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 25/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice-ciljane izmjene i dopune Plana (dalje u tekstu: PPUOKT) za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javnu raspravu

o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Krapinske Toplice

Ciljane izmjene i dopuna Plana

Nastavi čitati

Urbanistički plan uređenja – javna rasprava

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11. i 90/11), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/12 i 2/14) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o utvrđivanju izmijenjenog Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice za ponovnu javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Ponovnu javnu raspravu

o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice

Nastavi čitati