Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Komunalne aktivnosti

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 5. stavka 2. Odluke o kioscima (Službeni glasnik KZŽ br.17/15) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donio je

Plan rasporeda kioska

Članak 1.

Ovim Planom rasporeda kioska ( dalje u tekstu: Plan) određuju se lokacije za postavljanje kioska na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina), a na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama. Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 29. 9. 2015. g. (utorak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Sufinanciranje prijevoza učenika

Na temelju članka  39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Odluku

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika  srednjih škola s prebivalištem na području Općine Krapinske Toplice  koji koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2015/2016. Nastavi čitati

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Čret u dužini od 600 m i naselju Oratje u dužini od 500 m, red.br. iz Plana nabave 24/2-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

za asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Rok za podnošenje ponuda je 30. rujna 2015. godine do 15.00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude u cjelosti Ponudbeni list

Troškovnik Čret (Kralji-Bateki) Troškovnik Oratje (Križ-Neseki-Čavlović)

Savjet mladih

Ponovni Javni poziv

za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice temeljem članka 26. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik KZŽ br. 8/15) i Odluke Općinskog vijeća od 30. 6. 2015. godine objavljuje Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Krapinske Toplice, Odbor za izbor i imenovanja, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice”, najkasnije do 23. 9. 2015. godine (srijeda) do 15.00 sati.

Preuzmi Poziv u cjelosti: Ponovljeni javni poziv (docx)

Obrasci

 

Ponovljeni Javni natječaj za prodaju stana

Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 1114/01, 79/06, 141706, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48.stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik KZŽ br. 16/09.  8A/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice objavljuje ponovljeni 

Javni natječaj

za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

u Ulici Antuna Mihanovića 3E. Početna cijena je 186.000,00 kuna. Rok za predaju ponuda je 29. 7. 2015. godine do 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda je 29. 7. 2015. godine u 15.00 sati.

Preuzmi tekst natječaja u cjelosti: Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana

Sjednica Općinskog vijeća

Donesene odluke, rješenja i zaključci: Zaključak o prestanku mandata vijećnika i početku mandata zamjenika Zaključak o dodjeli priznanja Rješenje o razrješenju predsjednika odbora za razvojne projekte i investicije Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana Odluka o kioscima i pokretnim napravama

Materijali za preuzimanje: 17. sjednica – poziv (pdf, 11 mb)

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Prijedlog Odluke

o kioscima i pokretnim napravama

Odlukom o kioscima i pokretnim napravama utvrđuju se uvjeti pod kojima se na području Općine Krapinske Toplice postavljaju kiosci i pokretne naprave, te veličina, oblik i vanjski izgled, pravila o postavljanju kioska na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, lokacije i pravila za postavljanje kioska i pokretnih naprava na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama.

Prijedlog Odluke nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

Popunjeni obrazac dostavite zaključno do 19. lipnja 2015. godine do 15.00 sati na adresu elektronske pošte: procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice (osobno ili poštom).

Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom obrascu biti će temeljito proučeni.

Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem će na svojoj sjednici raspravljati i odlučivati Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.

Molimo Vas da sudjelujete u kreiranju ovog važnog akta.

Potrebne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na telefon 049 232 267.

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Prijedlog Pravilnika

o stipendijama

Pravilnikom o stipendijama uređuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendije učenicima srednjih škola i studentima sveučilišnih i stručnih studija koji imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice. 

Prijedlog Pravilnika nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

Popunjeni obrazac dostavite zaključno do 11. lipnja 2015. godine do 15.00 sati na adresu elektronske pošte:  procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice (osobno ili poštom).

Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom obrascu biti će temeljito proučeni.

Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem će na svojoj sjednici raspravljati i odlučivati Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.

Molimo Vas da sudjelujete u kreiranju ovog važnog akta.

Potrebne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na telefon 049 232 267.

Hvala na suradnji.

Dodjela priznanja Općine

Javni poziv

za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice

Temeljem Odluke o priznanjima Općine Krapinske Toplice Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice. Prijedlozi se mogu dostaviti na adresu Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice do srijede, 10. lipnja 2015. godine. 

Dokumenti za preuzimanje: Javni poziv za podnošenje prijedloga u cjelosti

 

Prijam radnika

Javni poziv

za dostavu ponuda

  1. za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

  2. za zapošljavanje u javnom radu u programu Radom za zajednicu i sebe

U cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Krapinske Toplice iskazuje potrebu za prijem DVA (2)polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine, VŠS/VSS pravne struke i SSS- upravne struke ili gimnazija.

Kroz Program javnih radova Radom za zajednicu i sebe Općina Krapinske Toplice uključiti će se u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja  nezaposlenih osoba u programu javnih radova-održavanje javnih površina i zaštita okoliša.

Rok za podnošenje prijava je 22. svibnja 2015. godine.

Dokumenti za preuzimanje: Javni poziv za dostavu prijava u cjelosti (opširnije)

 

Savjet mladih

Javni poziv

za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice temeljem članka 26. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik KZŽ br 8/15) objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Krapinske Toplice, Odbor za izbor i imenovanja, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice”, najkasnije do 26. svibnja 2015. godine do 15.00 sati.

Preuzmi dokumente: Javni poziv za isticanje kandidatura u cjelosti

Obrasci SMOKT_1_1SMOKT_1_2SMOKT_1_3, SMOKT_2_1, SMOKT_2_2, SMOKT_2_3

Energetska obnova

Sufinanciranje

energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Prijašnjih godina Fond je program provodio u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, međutim od ove godine građani se sa svojim prijavama trebaju javljati direktno u Fond za zaštitu okoliša.

Nastavi čitati

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu

Obnavljanje poljoprivrednog

proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 05 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti”, Nastavi čitati

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

1.1. Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.3., “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

Natječaj

za dodjelu sredstava

za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, provedba tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Nastavi čitati

Deratizacija na području općine Krapinske Toplice

Obavijest

O započinjanju mjera obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području općine Krapinske Toplice.

Dana 4. svibnja 2015. godine tvrtka Salubris d.o.o za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (Gorjakovo, Pregrada) temeljem zaključenog Ugovora s Općinom Krapinske Toplice započinje provođenje obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području općine Krapinske Toplice i općinskih naselja. Nastavi čitati

Poziv za dostavu ponude

Izrada Strategije

razvoja turizma općine Krapinske Toplice za razdoblje 2015. do 2025.

Općina Krapinske Toplice pokreće postupak nabave za izradu Strategije razvoja turizma za razdoblje 2015. do 2025. godine. Rok za dostavu ponude je ponedjeljak 4. svibnja 2015. godine do 15.00 sati kada će iste otvoriti predstavnici naručitelja. Nastavi čitati