Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Ucjevljenje kanala oborinske vode

Obavijest o ispravku dokumentacije

u predmetu nabave: Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića

Ovim putem Općina Krapinske Toplice, Povjerenstvo za nabavu obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte o promjeni dokumentacije u predmetu nabave:  Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića (br. 42/14-BN), na  način da se mijenja troškovnik radova i da je produžen rok za dostavu ponuda.

 1. Novi krajnji rok za podnošenje ponuda je 6. 11. 2014.g. (četvrtak) do 15.00 sati
 2. Novi Troškovnik radova.(ovdje)

Preuzimanje Troškovnika:

Troškovnik – Ucjevljenje u Ulici A.  Augustinčića

 

Ucjevljenje kanala oborinske vode

Poziv na dostavu

ponude – ucjevljenje kanala oborinske vode u Ulici A. Augustinčića

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića, red.br. iz Plana nabave 42/14-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda. Nastavi čitati

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta, red.br. iz Plana nabave 31/14-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Nastavi čitati

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04, 21/09 i 23/13) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2014/2015.g. KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014./2015.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2014./2015. godinu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće uvjete:

 1. Učenici:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da su redoviti učenici srednje škole,
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završeni osmi razred osnovne škole najmanje 3.5, odnosno za posljednji završeni razred srednje škole 3.0.
 2. Studenti:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da su redoviti studenti,
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završenu godinu studija najmanje 3.0.

Nastavi čitati

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 19. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04. 21/09 i 23/13) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2014/2015.g. KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu stipendija za školsku godinu 2014./2015. za nadarene studente

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za 2014/2015. godinu za nadarene studente.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji su izuzetno nadareni za pojedino područje znanosti ili umjetnosti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće uvjete:

 • da već nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
 • da su redoviti studenti,
 • da im je prosjek ocjena svih završenih godina studija najmanje 3.5 odnosno u srednjoj školi 4.5.

Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati  9. listopada 2014. godine (četvrtak) u 18.00 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Obavijest

Odvoz komunalnog

otpada na Dan neovisnosti

Obavještavaju se građani Općine Krapinske Toplice da će tvrtka “EKO-FLOR PLUS” d.o.o. na Dan neovisnosti, 8. listopada 2014. godine, obavljati redovni odvoz komunalnog otpada.

 

Pružanje socijalnih usluga

Pomoć u kući

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok potpisali su ugovor o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući.

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, sukladno Rješenju Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije, klasa: UP/I-550-01/14-01/15, urbroj: 2140/01-09-14-4 od 30. srpnja 2014. godine, ispunjava propisane minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući i to: organiziranje prehrane – bez pripreme obroka, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene, uređenje okućnice i tehnički poslovi.  Nastavi čitati

Obavijest

Građanima Krapinskih Toplica

Proglašenje elementarne nepogode

Uslijed nepovoljnih vremenskih prilika – obilnih padalina u razdoblju od 12. do 14. rujna ove godine na području Općine Krapinske Toplice nastao je velik broj novih klizišta, a ponovno su se aktivirala i već postojeća klizišta, što je dovelo do novih materijalnih šteta na stambenim i gospodarskim objektima.

Za područje Općine Krapinske Toplice ponovno je proglašena elementarna nepogoda (odron zemljišta). Nastavi čitati

Javni natječaj – energetska učinkovitost

Povećanje energetske

učinkovitosti na području općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za provedbu programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice. Natječaj je objavljen u Zagorskom listu dana 16. 9. 2014. godine.

Rok za prijave na natječaj je 30 dana odnosno do 16. 10. 2014. godine.

Ovdje preuzmi dokumente (4 mb, zip)