Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Uskršnja čestitka

pisanice01okt

Sretan Uskrs

žele Vam djelatnice i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela, članovi Općinskog vijeća i načelnik Općine Krapinske Toplice!

 

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju nerazvrstanih cesta – asfaltiranje Ulice Marcela Majseca

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje Ulice Marcela Majseca u naselju Krapinske Toplice, red.br. iz Plana nabave 30/14-BN, te upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Nastavi čitati

Javna rasvjeta – poziv na dostavu ponude

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju javne rasvjete

Naručitelj Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja javne rasvjete, red..br. iz Plana 39/14-BN, te upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Nastavi čitati

Prijam u radni odnos

Obavijest u vezi

natječaja za prijam u radni odnos

na neodređeno vrijeme spremača – komunalnog radnika

Sukladno objavljenom natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, na radno mjesto spremač-komunalni radnik, rad na neodređeno vrijeme, KLASA:112-01/14-01/003, URBROJ:2197/03-03/1-14-2 od 28.03.2014.g., a temeljem članka 20. stavka 4. točka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeću

Obavijest

 1. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete:
  1. Blažičević Božidar, Selno 112
  2. Magdić Danijel, Gregurovec 3b
  3. Višnja Ljubej, Selno 57
  4. Balija Zdravko, Selno 60
  5. Podolšak Zvonko, Čret 63
  6. Ivica Belošević, Mala Erpenja 113
  7. Andrej Kušer, Ljudevita Gaja 98, Krapinske Toplice
  8. Mario Pongrac, Vrtnjakovec 41a
  9. Darko Petrović, Mala Erpenja 52
  10. Zvonko Jurić, J. Broza 30, Kumrovec Nastavi čitati

Natječaj za upis djece u DV

Natječaj za upis

djece u DV Maslačak

Na temelju članka 21. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 11. i 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice objavljuje

Natječaj za upis djece u odgojno-obrazovnu godinu 2014./2015.

1. Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić Maslačak, Zagrebačka 12, Krapinske Toplice

2. Broj slobodnih mjesta: 10

3. Zahtjev za prijem djece  podnosi se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, zaključno do 6.5.2014. godine (utorak) do 15.00 sati na adresu:

 • Dječji vrtić Maslačak
 • Tajništvo
 • Antuna Mihanovića 3
 • Krapinske Toplice

poštom ili osobno.

Nastavi čitati

Obavljanje komunalne djelatnosti

Odluka o objavi

postupka prikupljanja ponuda

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 2. i 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.21/09. i 19/12) Općinski načelnik donosi

Odluku o objavi postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Krapinske Toplice

 1. Općina Krapinske Toplice objavljuje postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i uređenja nerazvrstanih cesta, a koji poslovi obuhvaćaju krpanje-sanaciju udarnih rupa na asfaltiranim nerazvrstanim cestama na područje Općine Krapinske Toplice u 2014. godini.
 2. Postupak prikupljanja ponuda provesti će Povjerenstvo za nabavu, te će kompletan materijal s prijedlogom za odabir ponude uputiti Općinskom vijeću u svrhu donošenja Odluke o izboru.
 3. Ponude na poziv za dostavu ponuda dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice, a koji je i rok za javno otvaranje prispjelih ponuda.
 4. Poziv za podnošenje ponuda uputit će se na adresu pet ponuditelja koji su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke.
 5. Sastavni dio ove Odluke je tekst poziva za dostavu ponuda, troškovnik, obrazac ponude i upute natjecateljima za izradu ponude.

Općinski načelnik:

Ernest Svažić

Dokumenti za preuzimanje:

Odluka u cjelosti

 

Izbor za članove vijeća MO

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Krapinske Toplice

Obavijest

Sve informacije u svezi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice mogu se dobiti u sjedištu Općinskog izbornog povjerenstva u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati ili na broj telefona: 232 267 i 501 333.

U istom sjedištu organizirano je i dežurstvo za dane:

 • subota 19.4. od 9.00 do 11.00 sati
 • ponedjeljak 21.4. od 9.00 do 12.00 sati
 • utorak 22.4. od 7.00 do 24.00 sata

Informacije se mogu dobiti i na sljedeće brojeve:

 • 098 779 133 / Krunoslav Stjepan Rajačić
 • 099 4210 380 / Divna Hršak-Makek
 • 099 3173456 / Irena Cvilinder Hrenić

 

Obavijest za preuzimanje

 

Odvoz komunalnog otpada

Obavijest o odvozu komunalnog otpada

Obavještavaju se građani naselja Krapinske Toplice da će se odvoz komunalnog otpada umjesto u ponedjeljak dana 21. travnja 2014. g. izvršiti u subotu 19. travnja 2014. godine.

 

Izbori za mjesne odbore

Obavijest o izborima

za mjesne odbore

Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na sjednici održanoj dana 2. 4. 2014. g. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Krapinske Toplice.

Izbori će se održati dana 25. svibnja 2014. godine.

Nastavi čitati

Prostorni plan uređenja

Obavijest o Odluci

o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) te članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)  Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje:

OBAVIJEST

Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 5. sjednici održanoj dana  25.09.2013. godine, donijelo je Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: PPUOKT).

Nastavi čitati