Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 29. rujna 2016. (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Obavijest

Raspodjela odjeće

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok zahvaljuje svim donatorima rabljene odjeće i obuće koji su ovih dana u skladište Gradskog društva Crvenog križa Zabok donijeli velike količine rabljene odjeće, te poziva sve socijalno-ugrožene osobe i ostale skupine građana kojima je takva vrsta pomoći potrebna da idući tjedan navrate u skladište Gradskog društva Crvenog križa Zabok, Ulica Stjepana Radića 38, Zabok.

Tada će, naime, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizirati izvanredni ciklus akcija raspodjele rabljene odjeće i obuće, koji će trajati od ponedjeljka, 19. rujna do petka, 23. rujna 2016. godine od 8:00 do 12:00 sati.

Redovita raspodjela rabljene odjeće biti će zadnji četvrtak u mjesecu, 29. rujna 2016. godine, od 8:00 do 12:00 sati.

LAG Zagorje-Sutla

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla

poziva Vas na 1. dopunu Baze projektnih ideja

u svrhu povećanja spremnosti projekata za prijavu na predstojeće natječaje u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Zagorje-Sutla za razdoblje 2016-2020 koji će se financirati kroz LEADER mjeru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Nastavi čitati

Uređenje prostora ispred župne crkve

Zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo

Poziv

na dostavu ponude u predmetu nabave Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo – ponovljeni postupak

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je ponovljeni postupak nabave u predmetu nabave: UREĐENJE PROSTORA ISPRED ŽUPNE CRKVE PRESVETO TROJSTVO U NASELJU KRAPINSKE TOPLICE, red..br. iz Plana 25.1./16-BN, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Preuzmi: Poziv za dostavu ponude u cjelosti ponudbeni list Uredenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo – Glavno-izvedbeni projekt Uređenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo- Troškovnik projektiranih radova

Uređenje prostora ispred župne crkve

Na temelju članka 4.stavka 6. i članka 22. stavak 2. točka 2. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13), pregleda i ocjene pravovremeno dostavljenih ponuda u postupku nabave male vrijednosti-„bagatelna nabava“, u predmetu nabave: Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo Krapinske Toplice, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 25.1/16-BN i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi slijedeću

Odluku

o poništenju postupka nabave

Poništava se ponovljeni postupak nabave male vrijednosti-„bagatelna nabava“- u predmetu nabave: Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo Krapinske Toplice, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 25.1/16-BN, javnog naručitelja: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3. Krapinske Toplice; OIB: 97782176849.

Obrazloženje

Naručitelj – Općina Krapinske Toplice provela je ponovljeni postupak nabave male vrijednosti “bagatelna nabava”, u predmetu nabave: Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo Krapinske Toplice, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 25.1/16-BN , s ciljem sklapanja ugovora o nabavi. Nastavi čitati

Sufinanciranje prijevoza

Na temelju članka  39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Odluku

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika  srednjih škola s prebivalištem na području Općine Krapinske Toplice  koji koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse u školskoj godini 2016/2017. Nastavi čitati

Izbori 2016.

Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine”, broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice donosi

Rješenje

o određivanju biračkih mjesta

U III. izbornoj jedinici određuju se biračka mjesta:

Općina KRAPINSKE TOPLICE Nastavi čitati

Apel za zelene Krapinske Toplice

ZELENI OTOK KT 590x150 prijedlog

Poštovani stanovnici i gosti Općine Krapinske Toplice,

s ciljem olakšanog razdvajanja korisnog otpada kod južnog ulaza u naselje Krapinske Toplice prije dvije godine formirali smo zeleni otok.

Na zelenom je otoku za sada moguće odložiti sljedeći otpad: staklo, metal, plastiku, papir i tekstil.

Namjerno je formiran upravo na poziciji koja je stanovnicima Općine Krapinske Toplice lako dostupna i na kojoj u 2017. planiramo izgraditi  reciklažno  dvorište te organizirati napredniju razinu odlaganja otpada, odnosno recikliranja sirovina.

Zeleni otok ne služi za odlaganje komunalnog, krupnog, elektroničkog, opasnog ili građevinskog otpada!

Naputak za postupanje s krupnim otpadom dobili ste uz račune tvrtke koja na našem području vrši zbrinjavanje otpada iz kućanstava, a nalazi se i na općinskoj web stranici na sljedećoj poveznici: http://www.krapinske-toplice.hr/servisne-informacije/#otpad

Ukoliko imate pitanja vezano uz odlaganje ostalih vrsta otpada, molimo Vas da nam se obratite e-mail porukom na komunalni.redar@krapinske-toplice.hr ili telefonski na 232 267.

Pozivamo Vas da nam pomognete u nastojanju da se zeleni otok na ulazu u Krapinske Toplice koristi na primjeren način te Vas molimo da ukoliko primijetite nekoga kako baca otpad u prirodu ili na zeleni otok dovozi otpad kojemu tamo nije mjesto da ga fotografirate i što prije nas o tome obavijestite e-mail porukom na komunalni.redar@krapinske-toplice.hr ili telefonski na  232 267. Po Vašoj prijavi promptno ćemo reagirati, kao što smo i do sada kad smo imali spoznaje o počinitelju.

Kroz protekle dvije godine uložili smo znatan napor u sanaciju divljih odlagališta i nažalost još uvijek ih nismo sve sanirali. Odvoz otpada na području Općine Krapinske Toplice je organiziran i uistinu nema potrebe zagađivati prirodu ili ostavljati krupni i ostali otpad na neprimjerenim mjestima.

Pojačali smo mjere nadzora vezane uz neprimjereno zbrinjavanje otpada te Vas pozivamo da nam pomognete u pronalaženju onih koji uporno žele mimoići pravila kojih se većina nas pridržava. Trošak sanacije divljih odlagališta i neprimjereno odloženog otpada plaćamo svi mi!

Unaprijed Vam zahvaljujem na suradnji!

Ernest Svažić

Općinski načelnik

Uređenje prostora ispred župne crkve

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je ponovljeni postupak nabave u predmetu nabave: UREĐENJE PROSTORA ISPRED ŽUPNE CRKVE PRESVETO TROJSTVO U NASELJU KRAPINSKE TOPLICE, red..br. iz Plana 25.1./16-BN.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo

Poziv

na dostavu ponude za uređenje prostora ispred župne crkve Presveto trojstvo – ponovljeni postupak

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Preuzmi dokumente: Poziv za dostavu ponude u cjelosti ponudbeni list Uređenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo- Troškovnik projektiranih radova Uredenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo – Glavno-izvedbeni projekt

Projekti

VolontirAJMOVolonterski centar VolontirAJMO

Projekt provodi Mreža udruga Zagor.

Partnerske organizacije su Društvo “Naša djeca” Zabok, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok, Grad Zabok, Grad Pregrada, Općina Krapinske Toplice, Općina Bedekovčina i Krapinsko-zagorska županija.

Projekt sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 130.000,00 kuna.

Projekt se provodi na području Krapinsko-zagorske županije.

Vrijeme trajanja projekta: 1.8.2016. – 31.7.2017. Nastavi čitati