Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Uvođenje sustava kvalitete

Certifikat ISO 9001:2008

Općina Krapinske Toplice provela je postupak za uvođenje sustava kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001:2008.

Certifikacijski audit u Općinskoj upravi proveden je 14.11.2014.g. Certifikacijski audit provela je tvrtka ADRIA NORMA d.o.o, član QS ZÜRICH AG. Kroz postupak certifikacije sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 uspješno je implementiran, odnosno dokazano je da je sustav upravljanja kvalitetom u Općini Krapinske Toplice sukladan zahtjevima norme i da je usklađen s propisima.

Općini Krapinske Toplice je od strane certifikacijske kuće QS ZÜRICH AG uručen CERTIFIKAT ISO 9001:2008. Certifikat se odnosi na upravne i administrativne poslove lokalne samouprave.

 

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati u ponedjeljak 22. prosinca 2014.  godine u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) i članka 12.stavka 2. Pravilnika za provedbu Programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice (KLASA:310-34/14-01/001 URBR:2197/03-01-14-1 od 25.8.2014. godine; dalje u tekstu: Pravilnik) nakon provedenog i okončanog postupka javnog natječaja za subvencioniranje provedbe mjera EuN, Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi sljedeći

Zaključak

o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije u programu Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Krapinske Toplice

I.

Utvrđuje se bodovna lista za subvencioniranje Programa Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice, kako slijedi:

Bodovna lista
Red.br. Ime i prezime Adresa stanovanja Mjera EnU bodovi
1. Antun Antolić Čret 92 A, K.Toplice 1 70.00
2. Tomica Belina Klokovec 178, K.Toplice 2 63,00
3. Marica Sinković Mala Erpenja 252, K.Toplice 2 61,50
4. Velimir Barić Antuna Augustinčića 7, K.Toplice 2 61,00
5. Stjepan Belošević Jasenovec Zagorski 5, K.Toplice 2 59,38
6. Radovan Jagić Antuna Mihanovića 7a, K.Toplice 2 57,50
7. Sanja Ježek Maturovec 25, K.Toplice 2 53,50
8. Josipa Vuzem Matije Gupca 23, K.Toplice 1 27,00

Bodovna lista je utvrđena nakon provedenog i okončanog postupka javnog natječaja, te obrade svih pristiglih prijava od strane Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj imenovanog od strane Općinskog načelnika Rješenjem o imenovanju povjerenstva KLASA:310-34/14-01/005 URBR:2197/03-01-14-1 od 10.9.2014. godine. Nastavi čitati

Strategija razvoja Općine Krapinske Toplice 2014.-2020.

Općina Krapinske Toplice u izradi je Strategije razvoja Općine. Ovim putem pozivaju se građani na sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu Strategije razvoja Općine Krapinske Toplice. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Strategije mogu se dostaviti na adresu Općine Krapinske Toplice (Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice) osobno ili poštom kao i na adresu elektroničke pošte: procelnica@krapinske-toplice.hr, isključivo na propisanom OBRASCU do 25. 11. 2014. godine.

Preuzmite dokumente:

OBRAZAC sudjelovanja

Osnovna analiza – Krapinske Toplice

 

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 7. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04.,  21/09. i 25/13.) nakon okončanog postupka natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014./2015. Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

Redosljednu listu

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014./2015.

I.

UČENIČKE STIPENDIJE

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o visini i broju stipendija za 2014/2015. školsku godinu KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 0d 10.10.2014.g. i KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-2 od 12.11.2014.g. dodjeljuje se šest (6) učeničkih stipendija.

Nastavi čitati

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 7. i 19. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04 , 21/09. i 25/13.) nakon okončanog postupka natječaja za dodjelu stipendija za nadarene studente za školsku godinu 2014./2015. Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

Redosljednu listu

za dodjelu stipendija za nadarene studente za školsku godinu 2014./2015.

I.

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o visini i broju stipendija za 2014/2015. školsku godinu KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 0d 10.10.2014.g. I KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-2 od 12. 11.  2014. g. dodjeljuje se jedna (1) stipendija za nadarene studente.

Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13)sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 20. 11. 2014. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice” po okončanju postupka otvaranja, pregleda i ocjenjivanja prijava dostavljenih na natječaj u programu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava donosi

Zaključak

1.Utvrđuje se Neslužbena bodovna lista za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava – subvencije Općine Krapinske Toplice i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u provedbi programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice”, kako slijedi:

Nastavi čitati

Ucjevljenje kanala oborinske vode

Obavijest o

ispravku dokumentacije u predmetu nabave Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića

Ovim putem Općina Krapinske Toplice, Povjerenstvo za nabavu obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte o promjeni dokumentacije u predmetu nabave: Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića (br. 42/14-BN), na  način da se mijenja troškovnik radova i da je produžen rok za dostavu ponuda.

  1. Novi krajnji rok za podnošenje ponuda je 6. 11. 2014. g. (četvrtak) do 15.00 sati
  2. Novi Troškovnik radova.(ovdje)

Preuzimanje Troškovnika:

Troškovnik – Ucjevljenje u Ulici A.  Augustinčića