Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Ponovljeni Javni natječaj za prodaju stana

Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 1114/01, 79/06, 141706, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48.stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik KZŽ br. 16/09.  8A/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice objavljuje ponovljeni 

Javni natječaj

za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

u Ulici Antuna Mihanovića 3E. Početna cijena je 186.000,00 kuna. Rok za predaju ponuda je 29. 7. 2015. godine do 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda je 29. 7. 2015. godine u 15.00 sati.

Preuzmi tekst natječaja u cjelosti: Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana

Sjednica Općinskog vijeća

Donesene odluke, rješenja i zaključci: Zaključak o prestanku mandata vijećnika i početku mandata zamjenika Zaključak o dodjeli priznanja Rješenje o razrješenju predsjednika odbora za razvojne projekte i investicije Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana Odluka o kioscima i pokretnim napravama

Materijali za preuzimanje: 17. sjednica – poziv (pdf, 11 mb)

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Prijedlog Odluke

o kioscima i pokretnim napravama

Odlukom o kioscima i pokretnim napravama utvrđuju se uvjeti pod kojima se na području Općine Krapinske Toplice postavljaju kiosci i pokretne naprave, te veličina, oblik i vanjski izgled, pravila o postavljanju kioska na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, lokacije i pravila za postavljanje kioska i pokretnih naprava na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama.

Prijedlog Odluke nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

Popunjeni obrazac dostavite zaključno do 19. lipnja 2015. godine do 15.00 sati na adresu elektronske pošte: procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice (osobno ili poštom).

Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom obrascu biti će temeljito proučeni.

Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem će na svojoj sjednici raspravljati i odlučivati Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.

Molimo Vas da sudjelujete u kreiranju ovog važnog akta.

Potrebne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na telefon 049 232 267.

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Prijedlog Pravilnika

o stipendijama

Pravilnikom o stipendijama uređuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendije učenicima srednjih škola i studentima sveučilišnih i stručnih studija koji imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice. 

Prijedlog Pravilnika nalazi se ovdje te Vas pozivamo da ga pročitate i sudjelujete u javnoj raspravi i Vaše prijedloge dostavite u pisanom obliku isključivo na ovom obrascu.

Popunjeni obrazac dostavite zaključno do 11. lipnja 2015. godine do 15.00 sati na adresu elektronske pošte:  procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice (osobno ili poštom).

Svi pristigli prilozi raspravi i prijedlozi dostavljeni na priloženom obrascu biti će temeljito proučeni.

Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem će na svojoj sjednici raspravljati i odlučivati Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice.

Molimo Vas da sudjelujete u kreiranju ovog važnog akta.

Potrebne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte procelnica@krapinske-toplice.hr  ili na telefon 049 232 267.

Hvala na suradnji.

Dodjela priznanja Općine

Javni poziv

za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice

Temeljem Odluke o priznanjima Općine Krapinske Toplice Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Krapinske Toplice. Prijedlozi se mogu dostaviti na adresu Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice do srijede, 10. lipnja 2015. godine. 

Dokumenti za preuzimanje: Javni poziv za podnošenje prijedloga u cjelosti

 

Prijam radnika

Javni poziv

za dostavu ponuda

  1. za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

  2. za zapošljavanje u javnom radu u programu Radom za zajednicu i sebe

U cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Krapinske Toplice iskazuje potrebu za prijem DVA (2)polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine, VŠS/VSS pravne struke i SSS- upravne struke ili gimnazija.

Kroz Program javnih radova Radom za zajednicu i sebe Općina Krapinske Toplice uključiti će se u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja  nezaposlenih osoba u programu javnih radova-održavanje javnih površina i zaštita okoliša.

Rok za podnošenje prijava je 22. svibnja 2015. godine.

Dokumenti za preuzimanje: Javni poziv za dostavu prijava u cjelosti (opširnije)

 

Savjet mladih

Javni poziv

za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice temeljem članka 26. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik KZŽ br 8/15) objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Krapinske Toplice, Odbor za izbor i imenovanja, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice”, najkasnije do 26. svibnja 2015. godine do 15.00 sati.

Preuzmi dokumente: Javni poziv za isticanje kandidatura u cjelosti

Obrasci SMOKT_1_1SMOKT_1_2SMOKT_1_3, SMOKT_2_1, SMOKT_2_2, SMOKT_2_3

Energetska obnova

Sufinanciranje

energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Prijašnjih godina Fond je program provodio u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, međutim od ove godine građani se sa svojim prijavama trebaju javljati direktno u Fond za zaštitu okoliša.

Nastavi čitati

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu

Obnavljanje poljoprivrednog

proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 05 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti”, Nastavi čitati

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

1.1. Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.3., “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

Natječaj

za dodjelu sredstava

za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, provedba tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Nastavi čitati

Deratizacija na području općine Krapinske Toplice

Obavijest

O započinjanju mjera obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području općine Krapinske Toplice.

Dana 4. svibnja 2015. godine tvrtka Salubris d.o.o za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (Gorjakovo, Pregrada) temeljem zaključenog Ugovora s Općinom Krapinske Toplice započinje provođenje obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području općine Krapinske Toplice i općinskih naselja. Nastavi čitati

Poziv za dostavu ponude

Izrada Strategije

razvoja turizma općine Krapinske Toplice za razdoblje 2015. do 2025.

Općina Krapinske Toplice pokreće postupak nabave za izradu Strategije razvoja turizma za razdoblje 2015. do 2025. godine. Rok za dostavu ponude je ponedjeljak 4. svibnja 2015. godine do 15.00 sati kada će iste otvoriti predstavnici naručitelja. Nastavi čitati

Javni poziv

Isticanje kandidature

za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva. Sva potrebna dokumentacija za isticanje kandidatura nalazi se na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni poziv http://www.kzz.hr/antikorupcijsko-povjerenstvo-poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave – zaključno do 15. svibnja 2015. godine. Nastavi čitati

Upis u Dječji vrtić “Maslačak”

Na temelju članka 17. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Krapinske Toplice i članka 11. i 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Krapinske Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Maslačak” Krapinske Toplice objavljuje

Natječaj za upis djece

u 2015./2016. odgojno-obrazovnu godinu

Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić “Maslačak”, Zagrebačka 12, Krapinske Toplice.

Zahtjev za prijem djece podnosi se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Maslačak”, zaključno do 6. svibnja 2015. godine (srijeda) do 15.00 sati na adresu Dječji vrtić «Maslačak» Krapinske Toplice, Tajništvo, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, poštom ili osobno.

Komisija za prijem djece objaviti će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o upisu djece u vrtić u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, odnosno najkasnije do 21. svibnja 2015. godine (četvrtak) na mrežnim stranicama Vrtića, Osnivača i na oglasnoj ploči Vrtića.

Natječaj u cjelosti te Zahtjev preuzeti ovdje.

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu

Prijedlog Strategije

razvoja Općine Krapinske Toplice za razdoblje 2014.–2020.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice od 11. 7. 2014. godine započeo je postupak izrade Strategije razvoja Općine. Strategija predstavlja plan razvoja Općine Krapinske Toplice u sedmogodišnjem razdoblju te postavlja i definira glavne ciljeve razvoja temeljena na načelima tolerancije, partnerstva i suradnje.
Nastavi čitati

Natječaji

Javni natječaj

za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 1114/01, 79/06, 141706, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48.stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik KZŽ br. 16/09. 8A/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice raspisuje Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu općine Krapinske Toplice. Početna cijena 186.000,00 kuna. Rok za predaju ponuda je 29. travnja 2015. godine do 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda je 29. travnja 2015. godine u 15.00 sati.

Preuzmi natječaj u cjelosti: Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 31. 3. 2015. godine (utorak) u 18.00 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati