Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Strategija razvoja Općine Krapinske Toplice 2014.-2020.

Općina Krapinske Toplice u izradi je Strategije razvoja Općine. Ovim putem pozivaju se građani na sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu Strategije razvoja Općine Krapinske Toplice. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Strategije mogu se dostaviti na adresu Općine Krapinske Toplice (Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice) osobno ili poštom kao i na adresu elektroničke pošte: procelnica@krapinske-toplice.hr, isključivo na propisanom OBRASCU do 25. 11. 2014. godine.

Preuzmite dokumente:

OBRAZAC sudjelovanja

Osnovna analiza – Krapinske Toplice

 

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 7. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04.,  21/09. i 25/13.) nakon okončanog postupka natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014./2015. Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

Redosljednu listu

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014./2015.

I.

 1. UČENIČKE STIPENDIJE

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o visini i broju stipendija za 2014/2015. školsku godinu KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 0d 10.10.2014.g. i KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-2 od 12.11.2014.g. dodjeljuje se šest (6) učeničkih stipendija.

Nastavi čitati

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 7. i 19. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04 , 21/09. i 25/13.) nakon okončanog postupka natječaja za dodjelu stipendija za nadarene studente za školsku godinu 2014./2015. Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje

Redosljednu listu

za dodjelu stipendija za nadarene studente za školsku godinu 2014./2015.

I.

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice o visini i broju stipendija za 2014/2015. školsku godinu KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 0d 10.10.2014.g. I KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-2 od 12. 11.  2014. g. dodjeljuje se jedna (1) stipendija za nadarene studente.

Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13)sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 20. 11. 2014. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice” po okončanju postupka otvaranja, pregleda i ocjenjivanja prijava dostavljenih na natječaj u programu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava donosi

Zaključak

1.Utvrđuje se Neslužbena bodovna lista za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava – subvencije Općine Krapinske Toplice i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u provedbi programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Krapinske Toplice”, kako slijedi:

Nastavi čitati

Ucjevljenje kanala oborinske vode

Obavijest o ispravku dokumentacije

u predmetu nabave: Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića

Ovim putem Općina Krapinske Toplice, Povjerenstvo za nabavu obavještava sve zainteresirane gospodarske subjekte o promjeni dokumentacije u predmetu nabave:  Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića (br. 42/14-BN), na  način da se mijenja troškovnik radova i da je produžen rok za dostavu ponuda.

 1. Novi krajnji rok za podnošenje ponuda je 6. 11. 2014.g. (četvrtak) do 15.00 sati
 2. Novi Troškovnik radova.(ovdje)

Preuzimanje Troškovnika:

Troškovnik – Ucjevljenje u Ulici A.  Augustinčića

 

Ucjevljenje kanala oborinske vode

Poziv na dostavu

ponude – ucjevljenje kanala oborinske vode u Ulici A. Augustinčića

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Ucjevljenje kanala oborinske odvodnje u Ulici Antuna Augustinčića, red.br. iz Plana nabave 42/14-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda. Nastavi čitati

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta, red.br. iz Plana nabave 31/14-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Nastavi čitati

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 12/04, 21/09 i 23/13) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2014/2015.g. KLASA: 604-01/14-01/002, URBROJ: 2197/03-01-14-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014./2015.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2014./2015. godinu.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Krapinske Toplice, uz sljedeće uvjete:

 1. Učenici:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da su redoviti učenici srednje škole,
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završeni osmi razred osnovne škole najmanje 3.5, odnosno za posljednji završeni razred srednje škole 3.0.
 2. Studenti:
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi
  • da su redoviti studenti,
  • da im je ostvarena srednja ocjena za završenu godinu studija najmanje 3.0.

Nastavi čitati