Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Obavijest

Komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu uklanjanja kioska postavljenog na kat. čest. br. 1911/1 k.o. Krapinske Toplice (prostor iza zgrade pošte u Ulici A. Mihanovića 1), nepoznatog vlasnika, na temelju članka 19. stavka 2. Odluke o kioscima i pokretnim napravama (Službeni glasnik KZŽ br 17/15) i članka 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 22/10.) donosi sljedeće

Rješenje

1. Naređuje se nepoznatoj osobi da u roku od 8 dana ukloni kiosk koji se nalazi na kat. čest. br. 1911/1 k.o. Krapinske Toplice odnosno na prostoru iza zgrade pošte u Ulici Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice.

2. Određuje se način izvršenja rješenja o uklanjanju putem treće osobe, na odgovornost i trošak nepoznate osobe. Nastavi čitati

Zapošljavanje u programu javnih radova

Javni poziv

nezaposlenim osobama za podnošenje prijava za zapošljavanje u Programu javnih radova na području općine Krapinske Toplice za 2016.

Općina Krapinske Toplice uključiti će se u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja u 2016. godini kroz Program javnih radova Radom za zajednicu u sebe.

Rok za podnošenje prijava je 2. lipnja 2016. godine (četvrtak).

Preuzmi: Poziv u cjelosti

Udruge

Odluka

o dodjeli sredstava udrugama

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2016. g. Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2016. godinu.

Prezmi: Odluka udruge 2016

Završeno savjetovanje

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Stvaratelj dokumenta/tijelo koje provodi savjetovanje je JUO Općine Krapinske Toplice.

Svrha dokumentaOdlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja određuju se parkirališne površine, organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom (dalje u tekstu: javna parkirališta), na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina). Svrha odluke je urediti parkiranje u naselju Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Obavijest

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti iz programa potpora poljoprivredi na području općine Krapinske Toplice u 2016.

Općina Krapinske Toplice objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz programa potpora poljoprivredi u 2016. godini. Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača. Javni poziv je otvoren do 15. 12. 2016. godine, odnosno do utroška sredstava.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu uz koji se prilaže i ostala propisana dokumentacija, u zatvorenim kuvertama neposredno u pisarnicu Općine ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Javni poziv u cjelosti ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE – OBRAZAC -1 Izjava o zaprimljenim potporama – OBRAZAC -2 Izjava o korištenim potporama -OBRAZAC -3 Program potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice

Obavijest

Deratizacija

Obavještavamo vas da dana 11. svibnja 2016. godine tvrtka Salubris d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju započinje provođenje obvezne deratizacije kao posebne mjere na području općine Krapinske Toplice i općinskih naselja. Obvezna deratizacija provest će se u periodu od pet radnih dana u radnom vremenu od 8 do 16 sati prema planu u prilogu. U slučaju kišnog vremena moguće su promjene plana.

Preuzmi: Plan provedbe Krapinske Toplice – proljeće 2016

 

Stručno osposobljavanje za rad

Javni poziv

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice

U cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Krapinske Toplice iskazuje potrebu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine.

Rok za podnošenje prijava je 14. 5. 2016. godine.

Preuzmi: stručno osposobljavanje – objava natječaja

Štruklijada

Izbor najboljih

zagorskih štrukli i kulinarski show

održat će se u subotu, 14. svibnja 2016. godine od 15,00 sati u Krapinskim Toplicama, Vodeni park Aqua Vivae.

Ove godine za titulu najboljih štrukli Zagorja nadmeću se 24 zagorska restorana, agroturizama, hotela, toplica i pekarnica. Ova jedinstvena manifestacija Krapinsko-zagorske županije u pripremanju štrukli, zagorskog jela koje ima oznaku zaštite nematerijalnog kulturnog dobra a održava se po osmi puta.

Tijekom dva tjedna prije i poslije Štruklijade, odnosno u razdoblju od 6. do 22. s vibnja 2016. godine u 14 ugostiteljskih objekata odvijat će se i promotivna akcija sa popustom od 50% na zagorske štrukle. Popis restorana nalazi se na web stranici www.struklijada.com.hr te u prilogu. Nastavi čitati

Obavijest

Proglašenje

elementarne nepogode

Odlukom Župana Krapinsko-zagorske županije i za područje Općine Krapinske Toplice proglašena je elementarna nepogoda – MRAZ.

Pozivaju se građani Općine Krapinske Toplice da se u svrhu prijave štete ODMAH jave u Općinu Krapinske Toplice. Prijave se primaju svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine, A.Mihanovića 3, Krapinske Toplice, a najkasnije do  9. svibnja 2016. godine.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu, a uz prijavu se prilaže i preslika osobne iskaznice.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Ernest Svažić