Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Izviješća o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću na temu:

1. Program potpora poljoprivredi na području općine Krapinske Toplice

Izvješće o savjetovanju – Program potpora poljoprivredi

2. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Krapinske Toplice

Izvješće o savjetovanju – Pravilnik o financiranju javnih potreba

3. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području općine Krapinske Toplice

Izvješeće o savjetovanju – Odluka o agrotehničkim mjerama

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 4. veljače 2016. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Udruge

Na temelju članka 8.st.1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) te članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Godišnji plan

raspisivanja javnih natječaja ili poziva Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2016.g.

I.

Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja ili poziva    Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2016.g. (dalje u tekstu Godišnji plan) definiraju se javni natječaji ili pozivi (dalje u tekstu: natječaj) za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2016.g., koje će Općina Krapinske Toplice raspisivati tijekom 2016.g., programsko područje (djelatnost), ukupan iznos raspoloživih sredstava za pojedino programsko područje,(djelatnosti), najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i očekivani broj programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja. Nastavi čitati

Obavijest

Otvoreno savjetovanje

Općina Krapinske Toplice otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:

1. Program potpora poljoprivredi na području općine Krapinske Toplice

Programom potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice utvrđuje se aktivnost u poljoprivredi za koju će Općina Krapinske Toplice u 2016. g. dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. Nastavi čitati

Obavijest

Javni poziv

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Krapinske Toplice

U cilju korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Krapinske Toplice iskazuje potrebu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine.

Rok za podnošenje prijava je 29. siječnja 2016. godine (petak).

Preuzmi obavijest u cijelosti: Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

Obavijest

Javni poziv

nezaposlenim osobama za podnošenje prijava za zapošljavanje u Programu javnih radova na području općine Krapinske Toplice za 2016.

Općina Krapinske Toplice uključiti će se u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja u 2016. godini kroz Program javnih radova – Radom za zajednicu i sebe.

Rok za podnošenje prijava je 29. siječnja 2016. godine (petak).

Preuzmi obavijest u cijelosti: Javni poziv nezaposlenim osobama

Plan prijma u službu

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08 i 61/11) i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 21/09., 8A/13. i 6/14), Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donio je

Plan prijma

u službu u Općinu Krapinske Toplice

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2016.g. Nastavi čitati

Projekti

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla

poziva vas na INFO DAN

u svrhu predstavljanja Poziva za prikupljanje projekata u Bazu projektnih ideja koji će se održati 12. siječnja 2016. godine u 17 sati u Općinskoj knjižnici Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice.

Preuzmi poziv u cijelosti

Projekti

Poziv za dostavu

projektnih ideja za BAZU PROJEKTNIH IDEJA LAG-a Zagorje-Sutla

lagBaza projektnih ideja predstavlja operacionalizaciju lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Zagorje-Sutla. Ona je temelj uspješne provedbe LRS, a osnovni cilj je učinkovito planiranje i funkcionalno praćenje provedbe LRS Zagorje-Sutla.

Baza projektnih ideja LAG-a Zagorje-Sutla je službeni registar projektnih ideja s područja koje obuhvaća LAG Zagorje-Sutla (obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na  površini većoj od 439 km2 s više od 49 tisuća stanovnika. Uključuje 3 grada: Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela). Nastavi čitati

Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 1. i  članka 21. st. 1. Zakona o  koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12)  i članka 11. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” 16/09, 8A/13. I 6/14) Općinski načelnik objavljuje

Obavijest

o namjeri davanja koncesije za prikupljanje komunalnog otpada na području općine Krapinske Toplice

Obavijest o namjeri davanja koncesije poslana je u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 29. prosinca 2105. godine. Rok za dostavu ponuda je 28. siječnja 2016. godine do 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice 28. siječnja 2016. godine s početkom u 15.00 sati.

Materijali za preuzimanje: Obavijest u cjelosti Odluka o imenovanju povjerenstva Dokumentacija Ponudbeni list Ponudbeni cjenik Izjava o nekažnjavanja Nacrt Ugovora o koncesiji

Urbani inovativni projekti

Prvi poziv

za dostavu projektnih prijedloga inicijative Urbanih inovativnih projekata

Opća uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske unije uputila je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga inicijative Urbanih inovativnih projekata (Urban Innovative Actions), s početkom 15. prosinca 2015.

Inicijativa Urbanih inovativnih projekata pokrenuta je kako bi se testirali novi pristupi u rješavanju problema s kojima se susreću gradovi i urbane sredine. Putem ove inicijative, urbanim sredinama pružena je prilika isprobavanja novih, neiskušanih i kreativnih pristupa problemima koji ih očekuju u 21. stoljeću.

Za provedbu programa Europska unija namijenila je ukupno 371.000.000 eura. Nastavi čitati

Obavijest EKO-FLORA

Obavještavamo Vas da će se odvoz otpada predviđen za 6. siječnja 2016. prebaciti na 9. siječnja 2016. godine.

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 17. prosinca 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 26. studenoga 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Izbori 2015.

Na temelju članka 61. stavka 1. točke 2. Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ br. 66/15.- pročišćeni tekst), Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice, donosi

Rješenje

o određivanju posebnih biračkih mjesta

na području III. izborne jedinice na kojima glasuju privremeno upisani birači s prebivalištem izvan područja III. izborne jedinice. Nastavi čitati

Obavijest

Raspodjela

rabljene odjeće i obuće

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizira akciju raspodjele rabljene odjeće i obuće, u četvrtak,  29. listopada 2015. godine,
od 8:00 do 12:00 sati, u Ulici Stjepana Radića 38 (nova stambena zgrada) u Zaboku. Pozvani su svi kojima je potrebna rabljena odjeće i obuća.

Stipendije za nadarene studente

Na temelju članka 22. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2015./2016. g. KLASA: 604-01/15-01/003, URBROJ: 2197/03-01-15-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu stipendija za 2015./16. školsku godinu za nadarene studente

Rok za podnošenje prijava je 12. 11. 2015. godine (četvrtak) do 15.00 sati.

Ovdje preuzmi dokumente: Natječaj za dodjelu stipendija za nadarene studente Obrasci za dodjelu stipendije za nadarene studente Zaključak o broju i visini stipendija

Učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendijama (Sl.gl. KZŽ br. 19/15) i Zaključka Općinskog načelnika o visini i broju učeničkih i studentskih stipendija za 2015./2016. g. KLASA: 604-01/15-01/003, URBROJ: 2197/03-01-15-1 Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2015./16. školsku godinu

Rok za podnošenje prijava je 12. 11. 2015. godine (četvrtak) do 15.00 sati.

Ovdje preuzmi dokumente: Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Obrasci uz zahtjev za dodjelu učeničke-studentske stipendije Zaključak o broju i visini stipendija