Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Apel za zelene Krapinske Toplice

ZELENI OTOK KT 590x150 prijedlog

Poštovani stanovnici i gosti Općine Krapinske Toplice,

s ciljem olakšanog razdvajanja korisnog otpada kod južnog ulaza u naselje Krapinske Toplice prije dvije godine formirali smo zeleni otok.

Na zelenom je otoku za sada moguće odložiti sljedeći otpad: staklo, metal, plastiku, papir i tekstil.

Namjerno je formiran upravo na poziciji koja je stanovnicima Općine Krapinske Toplice lako dostupna i na kojoj u 2017. planiramo izgraditi  reciklažno  dvorište te organizirati napredniju razinu odlaganja otpada, odnosno recikliranja sirovina.

Zeleni otok ne služi za odlaganje komunalnog, krupnog, elektroničkog, opasnog ili građevinskog otpada!

Naputak za postupanje s krupnim otpadom dobili ste uz račune tvrtke koja na našem području vrši zbrinjavanje otpada iz kućanstava, a nalazi se i na općinskoj web stranici na sljedećoj poveznici: http://www.krapinske-toplice.hr/servisne-informacije/#otpad

Ukoliko imate pitanja vezano uz odlaganje ostalih vrsta otpada, molimo Vas da nam se obratite e-mail porukom na komunalni.redar@krapinske-toplice.hr ili telefonski na 232 267.

Pozivamo Vas da nam pomognete u nastojanju da se zeleni otok na ulazu u Krapinske Toplice koristi na primjeren način te Vas molimo da ukoliko primijetite nekoga kako baca otpad u prirodu ili na zeleni otok dovozi otpad kojemu tamo nije mjesto da ga fotografirate i što prije nas o tome obavijestite e-mail porukom na komunalni.redar@krapinske-toplice.hr ili telefonski na  232 267. Po Vašoj prijavi promptno ćemo reagirati, kao što smo i do sada kad smo imali spoznaje o počinitelju.

Kroz protekle dvije godine uložili smo znatan napor u sanaciju divljih odlagališta i nažalost još uvijek ih nismo sve sanirali. Odvoz otpada na području Općine Krapinske Toplice je organiziran i uistinu nema potrebe zagađivati prirodu ili ostavljati krupni i ostali otpad na neprimjerenim mjestima.

Pojačali smo mjere nadzora vezane uz neprimjereno zbrinjavanje otpada te Vas pozivamo da nam pomognete u pronalaženju onih koji uporno žele mimoići pravila kojih se većina nas pridržava. Trošak sanacije divljih odlagališta i neprimjereno odloženog otpada plaćamo svi mi!

Unaprijed Vam zahvaljujem na suradnji!

Ernest Svažić

Općinski načelnik

Uređenje prostora ispred župne crkve

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je ponovljeni postupak nabave u predmetu nabave: UREĐENJE PROSTORA ISPRED ŽUPNE CRKVE PRESVETO TROJSTVO U NASELJU KRAPINSKE TOPLICE, red..br. iz Plana 25.1./16-BN.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo

Poziv

na dostavu ponude za uređenje prostora ispred župne crkve Presveto trojstvo – ponovljeni postupak

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.)) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Preuzmi dokumente: Poziv za dostavu ponude u cjelosti ponudbeni list Uređenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo- Troškovnik projektiranih radova Uredenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo – Glavno-izvedbeni projekt

Projekti

VolontirAJMOVolonterski centar VolontirAJMO

Projekt provodi Mreža udruga Zagor.

Partnerske organizacije su Društvo “Naša djeca” Zabok, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok, Grad Zabok, Grad Pregrada, Općina Krapinske Toplice, Općina Bedekovčina i Krapinsko-zagorska županija.

Projekt sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 130.000,00 kuna.

Projekt se provodi na području Krapinsko-zagorske županije.

Vrijeme trajanja projekta: 1.8.2016. – 31.7.2017. Nastavi čitati

Izbori

Objava biračima

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održat će se u

nedjelju 11. rujna 2016. godine.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u

subotu 10. rujna 2016. i u nedjelju 11. rujna 2016. godine.

Preuzmi dokumente: Objava biračima u cjelosti Obavijest biračima

Izbori

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ broj: 16/09 , 8A/13 I 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donio je sljedeću

Odluku

1.Naknada za korištenje prostora u društvenim domovima u vlasništvu Općine Krapinske Toplice (Dom kulture u Krapinskim Toplicama, Društveni dom Selno i Društveni dom Mala Erpenja), a koji prostor će koristiti političke stranke, nositelji lista grupe birača, odnosno kandidati za vrijeme trajanja izborne promidžbe za prijevremene izbore za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2016.g. utvrđuje se u iznosu od 150,00 kuna po satu korištenja prostora u društvenom domu.

2. Naknada za korištenje javne površine u vlasništvu Općine Krapinske Toplice, a koji prostor će koristiti političke stranke, nositelji lista grupe birača, odnosno kandidati za vrijeme trajanja izborne promidžbe za prijevremene izbore za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2016.g. za postavljanje pokretnih naprava (štandova) utvrđuje se u iznosu od 100,00 kuna/m2 po danu korištenja.

3. Naknada za korištenje javne površine u vlasništvu Općine Krapinske Toplice, a koji prostor će koristiti političke stranke, nositelji lista grupe birača, odnosno kandidati za vrijeme trajanja izborne promidžbe za prijevremene izbore za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2016.g. za postavljanje reklamnih panoa, transparenata, plakata, utvrđuje se u iznosu od 20,00 kuna/m2 po danu korištenja.

Općinski načelnik:

Ernest Svažić

Preuzmi: Odluka o visini naknade za korištenje javne površine u predizborne svrhe u cjelosti

Uređenje prostora ispred župne crkve

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Uređenje prostora ispred župne crkve Presveto Trojstvo, red.br. iz Plana nabave 25.1./16-BN.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo

Poziv za dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Rok za podnošenje ponuda je 11. 08. 2016. godine do 10.00 sati.

Procijenjena vrijednost nabave: 265.000,00 kuna bez PDV-a.

Dokumenti za preuzimanje: Poziv za dostavu ponude u cjelosti Uredenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo – Glavno-izvedbeni projekt Uređenje prostora ispred crkve Presveto Trojstvo- Troškovnik projektiranih radova

Dan općine

grb200pxHSvim žiteljima Općine Krapinske Toplice želimo sretan Dan općine!

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 12. 7. 2016. (utorak) u 19.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Obavijest

Mirna ulica

zatvorena za promet

Obavještavaju se građani da se zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Hotela Villa Magdalena u Mirnoj ulici u naselju Krapinske Toplice određuje privremena regulacija prometa Mirnom ulicom u dijelu od raskrižja s Ulicom Ljudevita Gaja do raskrižja s Ulicom dr. Marcela Majseca, na način da se u tom potezu Mirna ulica u razdoblju od 1. 7. 2016. do 30. 4. 2017. godine zatvara za promet.

Preuzmi: Ivizija d.o.o. – dozvola za korištenje javne površine (Objava)